Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci iniciativy Interreg IIIA prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Děti zapisovaly pověsti o vzniku názvů měst Klodzko a Jablonné a vytvářely k nim ilustrace a vůbec společně „výtvarničily“. Ilustrace a malované znaky obou měst poté zdobily společný Jarní koncert Jabloňky, PDPS a jejich hosta – dětského pěveckého sboru z Klodzka. Dětmi vyrobené znaky nyní zdobí školní jídelnu. Další setkání dětí se uskuteční v květnu v Klodzku.