„Sté výročí 1. světové války je natolik významné, že se mu věnuje téměř každé muzeum, avšak my jsme výstavu pro náš region pojali zcela z druhého konce. Záměrně jsme totiž vynechali válečná tažení, zbraně a život na frontě. Rozhodli jsme se zaměřit především na osudy obyčejných lidí v zázemí“, zmiňuje při svém výkladu ředitel muzea Petr Hažmuka.

Málo zmiňovaným faktem v dnešní době bývá, že Velká válka přinášela civilnímu obyvatelstvu tak velký hlad, že prakticky hrozilo vypuknutí hladomoru. V jedné z vitrín umístěných na výstavě se můžeme dozvědět, že na základě různých nařízení byly neustále snižovány dávky přídělu potravin. Hlad byl dokonce natolik silný, že v roce 1917 byly úřady nuceny sáhnout po zásobách osiva a sadby na příští rok. Vzhledem k těmto mimořádným opatřením bylo nutné šetřit na všech frontách. Místo pravého čaje se dělal čaj z ostružinového listí, příděl chleba byl snížen na 1 kg na osobu na týden a kávy nebo kakaa byl takový nedostatek, že na jednu osobu připadalo pouhých 250 g na dva měsíce.

Kuřáky jistě zaujme fakt, že místo dnešního téměř čistého tabáku se kouřil tabák náhražkový. Ten byl míchán společně s bukovým listím a chmelem. „Pro pivaře přinášíme smutné zjištění, že díky akutnímu nedostatku chmele, který se kouřil, se pivo muselo vařit z jetele“, doplňuje ředitel muzea.

Výstava je v Městském muzeu Žamberk otevřena do neděle 27. srpna.

Při výstavě Všední život města za Velké války si v žamberském městském muzeu můžete prohlédnout i množství dokumentů, které pochází z rodinných archivů místních občanů. K vidění jsou i unikátní předměty z té doby.

Jedním takovým je velmi vzácná ručně malovaná pokladna v podobě půl druhého metru vysokého dělostřeleckého granátu. Pokladna byla odhalena při oslavách narozenin Františka Josefa I. a používala se pro dobročinné sbírky po dobu celé války.

Samotná výstava je také doplněna množstvím prvků pro děti, které se mohou zapojit do skládání puzzle nebo si vyplnit pracovní list a hledat skrytá tajemství výstavy. Muzeum zároveň nabízí zájemcům možnost vyhledání informací o předkovi, který se účastnil války. V současném nevlídném počasí je tedy město Žamberk společně se svou Tyršovou rozhlednou a kaplí sv. Rozálie ideálním místem pro výlet. Za slunečných dní může lákat i nedaleká Pastvinská přehrada.

Jindřich Žák