Unikátní mezinárodní projekt pod vedením Josefa Kušičky, který vznikl v srpnu roku 1997, našel inspiraci v podobném zařízení s názvem „Blue Lake Fine Arts Camp“. To založil o rok dříve v USA krajan Walter Marek. V areálu Radost v Horním Jelení už prošlo rukama zkušených instruktorů za deset let více než sedmnáct stovek účastníků od osmi do devatenácti let, mezi nimi i nespočet žáků ústecké „zušky“.

Stovky studentů

Zatímco první ročník uvítal „pouhých“ 85 žáků, od pátého pokračování se počet mladých muzikantů pokaždé přehoupne přes dvě stě. V roce 2006 do areálu Radost v Jelení přijeli hudebně vzdělávat hráči z deseti světových zemí. Jubilejní desátý ročník poctil svou návštěvou strůjce celé myšlenky, americký Čech Walter Marek. Rostoucí počet zájemců si pochopitelně vyžádal úpravy v areálu, největší byla rekonstrukce koncertního pódia. Hudební kemp má letos dvě fáze, účastní se jej okolo dvou set třiceti dětí z osmi zemí. První část, určená hráčům symfonických dechových orchestrů, pod vedením Američanky Jennifer Fenton, skončila na konci července. Druhý běh (3. – 12. srpna) vede klasické symfonické těleso její krajanka Dorothy Kunkel. Organizátoři nabízejí pestrou paletu dalších možností, mezi kterými nechybí například anglické divadlo i jedna novinka. Ředitel tábora Josef Kušička pokračuje: „Letos jsme poprvé otevřeli výtvarný obor, který se konal v prvním běhu. Výhledově bychom chtěli zařadit i balet, ten je ale po stránce zázemí nesmírně náročný.“

Uniforma nevadí

Tábor je zajímavý z celé řady důvodů. Každý den má přesný rozvrh, který všichni pečlivě dodržují. Podle amerického vzoru nosí v určitou denní dobu účastníci soustředění, jak studenti, tak učitelé a vedoucí, stejnokroj modré barvy. Další oblečení, které si s sebou hudebníci přivážejí, schvaluje vedení ČHMT. Studenti si ale nestěžují. „Uniforma mi opravdu nevadí, všichni to bereme naprosto v pohodě,“ doplňuje Lukáš Cach, odchovanec ústecké základní umělecké školy, jenž v září nastupuje na pardubickou konzervatoř.

Z ústecké hudební školy se letos účastní osm studentů a shodují se v tom, že jim intenzivní práce na hudebním soustředění pomáhá. Trumpetista Petr Kubový, který je v Horním Jelení podruhé, si pochvaluje především hru v kolektivu: „Mám možnost naučit se zde lépe hrát z listu. Výuka je zaměřena především na práci v orchestru.“ Lukáš Cach k tomu dodává: „Jsme rádi, že můžeme hrát skladby v původním znění, nikoli v úpravách. Získáváme zkušenosti pro další koncerty.“ Je ještě něco, co láká mladé lidi na tuto nevšední akci? Lenka Barvínková, v současnosti jedna z oddílových vedoucích tábora, má jasno: „Každý rok se tady sejde skvělá parta lidí, moc se mi líbí i náplň dne. Mezinárodní účast nám umožňuje zdokonalovat cizí jazyky.“ Fotografie z letošního kempu na orlicky.denik.cz/kemp