Čtenáři Orlického deníku mohli soutěžit o 3x2 vstupenky. Nejrychleji a správně odpověděli: Jana Dvořáková, Ústí nad Orlicí; Pavel Bucháček, Řetová; Iveta Víšová, Dlouhoňovice. Gratulujeme! Vstupenky budou mít výherci připravené na místě před zahájením koncertu.