670. výročí prvního dobytí hradu tehdy ještě moravským markrabětem a pozdějším českým králem a římským císařem Karlem IV. si dnes připomínají v Potštejně.

Děje se tak při velkolepé akci, kterou je setkání více než deseti turistických pohádkových regionů. Návštěvníci se mohou těšit na rytířská klání pod hradem v areálu tábořiště Vochtánka, průvod pohádkových bytostí, divadelní představení, ohňostroj i podvečerní překvapení nebo výstavu Jarmily Haldové na místním zámku.

Pozdrav Karla IV.

Návštěvníky a vyslance pohádkových zemí z celé republiky zřejmě přijde pozdravit sám Karel IV., který se tu potká s Mikulášem z Potštejna. „Je dobré si připomínat naši slavnou historii a pobyt Karla IV. u nás. To je přece věc! I když tady byl kvůli lapkovi Mikulášovi z Potštejna,“ míní Josef Lukášek, který řídí přípravný výbor set〜kání. Známý pohádkář tento příběh o Mikuláši z Potštejna zpracoval i ve své knize Korunka princezny Kačenky.
Pořadatelé slibují, že nebude chybět muzika, kočáry se spřežením a že o překvapení nebude nouze.

Které říše přijedou?

Mezi pohádkovými zeměmi bude Perníkové hejtmanství Pardubice, královna z Vodního království z Hodonína, zastoupena bude i Pohádková Šumava, Země děda Praděda či Tolštejnské panství. „Dostaví se i Krakonoš, který má rád princeznu Kačenku z Orlických hor, zástupci z Jičína, města pohádky.
„Hosté přijedou i z Pohádkového knížectví Plzně spolu se zástupci Muzea strašidel. Cestu do Potš〜tejna vyhledají i z Jihočeského pohádkového království. Průvodci celého pohádkového dne budou vládkyně Orlických hor princezna Kačenka spolu s Rampušákem,“ pozvala návštěvníky propagátorka Kačenčiny říše a spoluorganizátorka akce Miroslava Nováková.

Propagace i legrace

Josef Lukášek si za organizátory od setkání slibuje lepší vzájemnou informovanost, spolupráci na dalších společných projektech, větší propagaci mezi veřejností i v jiných koutech naší republiky. „Snad i trochu legrace, ale určitě, a to zdůrazňuji, perfektní zážitek pro děti, protože kde jinde se setkají najednou s více než dvěma sty pohádkových postav v nejrůznějších pohádkových kostýmech? A pokud mají děti nebo rodiče či prarodiče nějaký vhodný pohádkový převlek, ať se k nám přidají. Každý účastník bude oceněn drobným dárkem,“ láká děti Lukášek.

Od případného ruchu si návštěvníci Potštejna mohou odpočinout na zámku. Výtvarnice a řezbářka Jarmila Haldová, jejíž ilustrace zdobí pohádkové knížky Josefa Lukáška, zde vystavuje reliéfní obrazy českých panovníků.

(bed, mn)