Muzeum důvtipu

„Na pradědečky dnešní techniky se tak trochu zapomíná. Proto představujeme malé technické muzeum lidského důvtipu i trápení, přehlídku strojů a strojků, které jsou zajímavé a krásné napohled. Přibližujeme nejzákladnější a nejprospěšnější vynálezy, které nezapadly a slouží dodnes v novém kabátě,“ uvedla výstavu ředitelka muzea Marie Borkovcová.

Výstava připravená ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně dává prostor mnoha vědním oborům, objevům a vynálezům „z dílny“ Mendela, Purkyně, Křižíka, Janského, Hrozného a dalších osobností naší historie. Na místě je možné si připomenout a vyzkoušet princip pneumatické potrubní pošty poháněné stlačeným vzduchem vynalezený Josefem Resslem, demonstrovat Keplerova zjištění o pohybu planet či experimenty s elektřinou Prokopa Diviše. Výstavu doplňuje řada historických předmětů ze sbírek muzea, škol i soukromých sběratelů, jako třeba vysoký dřevěný bicykl, šicí, pletací a psací stroje, telegraf nebo přenosný magnetofon. Část expozice je věnována významnému rodákovi Janu Markovi Marků.

Kreativnost duše

Současně byla v muzeu otevřena i putovní výstava k 550. výročí jednoty bratrské. Expozice o její historii a současnosti zde bude do 20. května. „Lidi, kteří se do hloubky nezabývají dějinami, mohou při návštěvě této výstavy pocítit radost nad tím, co v naší zemi vzniklo původního a originálního. A povzbuzení z minulosti je vždycky dobré,“ připomněl biskup Evald Rucký, jenž spojení termínů obou výstav přivítal těmito slovy: „Věci duchovní a technické nejsou zase až tak od sebe vzdálené, protože my, kteří se věnujeme záležitostem duchovním, víme, že věci technické vznikají díky kreativnosti duše.“