Mladí umělci se v úterý představili ústeckému publiku v sále Základní umělecké školy Jaroslava Kociana.

Vystoupilo zde celkem devět umělců z USA, Dánska, Polska, Švédska, Srbska a ČR.

Na programu byly skladby pro violoncello, violu a housle od J. Brahmse, R. Schumanna, F. Chopina a dalších skladatelů.

Lukáš Prokeš