Nesoutěžní přehlídka amatérských chrámových sborů a varhaníků, kteří se zabývají liturgickou hudbou, se pokaždé vztahuje k výročí některého hudebního skladatele nebo reaguje na aktuální církevní výročí. Nebylo tomu jinak ani letos. „Dvacátý ročník festivalu se v naší církvi potkává s Rokem eucharistie a přípravou na Národní eucharistický kongres. Proto i zvolené skladby k eucharistii se tohoto tématu dotýkají," poznamenal děkan ústecké římskokatolické farnosti Vladislav Brokeš. Festival měl tři hlavní části, na odpolední festivalová vystoupení navázala zpívaná mše svatá. Dvacátý ročník ústecké „Cecilky" zakončil koncert souboru Schola Gregoriana Pragensis, v jehož podání zazněla Maiestas Dei, středověká polyfonie v díle autora polského původu Petra Wilhelmi de Grudencz.
Výčet účinkujících za všech dosavadních dvacet ročníku je dlouhý, na festivalu již vystoupilo na šedesát chrámových sborů a jednašedesát varhaníků z celé republiky. Domácí reprezentovala Cecilská hudební jednota, sbor založený v Ústí nad Orlicí už na počátku 19. století. Ten je také jedním z pořadatelů ústeckého festivalu.