O expozici umělců a řemeslníků i prezentaci dřevozpracujících firem v zámeckém areálu střední školy obchodu, řemesel a služeb byl velký zájem, rovněž o doprovodný program.