V areálu kulturního zařízení se sešlo bezmála šedesát dětí se svými rodiči. Krásné počasí, ale především atraktivní program je vylákal v sobotu odpoledne k místní požární nádrži. Do Javorníku přijeli záchranáři z Vodní záchranné služby Českého červeného kříže, kteří působí na Pastvinské přehradě. Všichni tak měli možnost si nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet vybavení záchranářů. Ti nejprve krátce pohovořili o své práci a o zásadách poskytování první pomoci. Vše bylo doplněno praktickými ukázkami. Děti si vyzkoušely, jak vypadá uložení a transport zraněných ve vakuovém lehátku nebo dýchání z plic do plic na nafukovací figuríně. Další disciplínou bylo překonání požární nádrže pomocí dvou nafukovacích mol. Občas se někdo ve vodě smáčel od hlavy až k patě, avšak v horkém odpoledni to bylo spíše příjemné osvěžení.

Největším zážitkem však byla možnost svézt se na motorovém člunu záchranářů, který se podařilo spustit na hladinu požární nádrže. Zručnost řidiče člunu při jeho ovládání budila u přihlížejících obdiv. Ukázky práce pastvinských vodních záchranářů doplnilo několik soutěží. Děti si zaskákaly na trampolíně, zastřílely ze vzduchovky nebo se předháněly ve skocích v pytlích. Nechybělo ani občerstvení. Pro děti bylo po celé odpoledne zdarma. Atmosféru dotvářela hudba a vůně grilovaných specialit, u kterých se hezky sedělo a povídalo do večerních hodin příjemně stráveného dne. Pořadatelé již dnes přemýšlejí, čím děti zaujmou příští rok.

(jpe)