Dětem z pěstounských rodin a dětem s handicapem bude věnován zítřejší benefiční koncert ve Společenském klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Od 15 hodin ho pořádá Šťastný domov, sdružení, jež založili manželé Kaplanovi, ve spolupráci se Svazem postižených civilizačními chorobami a za podpory

Nadace Divoké husy. Zahraje na něm skupina Gemma ze Sopotnice.

Arteterapeutické dílny se v Líšnici konají každý měsíc již druhým rokem. „Zaštiťuje nás nadace Rozum a cit, jezdí k nám arteterapeuti z této organizace, je vždy přítomen i psycholog, učitelky, maminky. Je to přínosem i pro maminky pěstounských nebo postižených dětí, protože se mohou poradit s odborníky, řešit momentální problémy,“ upřesnila Iva Kaplanová, předsedkyně sdružení.

Setkání jsou zaměřena na rozvoj tvořivosti, sebevědomí, zdokonalování v různých výtvarných technikách, poznávání vlastních schopností a přispívají k učení soužití ve skupině.

 

Arteterapeutické dílny mají svá neměnná pravidla:

- Seznámení sprostorem a spravidly chování, vymezení prostoru pro hry, práci, hygienu, stolování a odpočinek.

- „Kruh kamarádů“ + písnička a tanec.

- Zahřívací aktivity – speciální cvičení pro děti sporuchami učení – projekt Poznej a pomoz.

- Zkoumání výtvarných médií – čmáranice, překrývání rukou, líné osmičky, grafomotorika. Různé výtvarné techniky a práce srůznými materiály vždy zaměřeny na různá témata (začarovaná rodina, pohádky, roční období, svátky, sport, jaké mám přání, moje rodina, strom života, cestování, příroda, pohádkové bytosti – jak je vidím já…)

- Diskuze, hodnocení a pochvaly kvýtvorům dětí i dospělých.

- Volný čas pro vlastní tvorbu a hry, čas pro poznávání přírody a čas pro hřejivý kontakt (čtení pohádek a příběhů, individuální rozhovory, péče o zvířátka).

- Podílení se na přípravě stolování a úklidu výtvarných a didaktických pomůcek, hraček, sportovních pomůcek.