Tentokrát se budou v M-klubu připomínat padesátá léta, a to doslova se vším všudy. Pozvánka je v tomto duchu také laděna, M-klub je na ní přejmenován na Závodní klub pracujících. V programu by se měla mj. objevit soutěž v recitaci sovětských a budovatelských básní, tombola (s hlavní cenou Klementem Gottwaldem), půlnoční zdravice sovětské delegace, překážkový běh sálem „O partyzánský samopal“ nebo rychlokurs ruštiny. Ředitel muzea Jiří Junek uvádí, že „každý, kdo při vstupu do sálu někoho udá, dostane dárek. Návštěvník, jenž předloží vlastní průkaz SSM nebo KSČ z let 1948 až 1989, obdrží poukaz na stoličnou vodku.“ Při prvním plese před několika lety byl založen klub velocipedistů. Přesněji: byl obnoven pro téměř osmdesáti letech, představil se třeba vloni veřejnosti při celoměstských oslavách výročí vysokomýtské firmy Sodomka, zdejší karosárny automobilů.

(jko)