Mladí autoři
i zkušení "kozáci"

Program Zlatého slunce uvedou ve čtvrtek dvě projekce pro mateřské školy pod názvem Kouzelné pohádky a vernisáž výstavy prací studentů Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí. Následující filmové projekce soutěžní kategorie školních filmů budou rozdělené do dvou věkových kategorií: pro základní a střední školy. Vyhlášení výsledků Zlatého slunce v letošním jedenáctém ročníku se uskuteční také ve čtvrtek, a to v 19 hodin v kulturním domě.
Na dvoudenním workshopu Zlaté slunce – Děti a kreativní tvorba s podtitulem Kamera jede! Akce! si mladí účastnící vyzkoušejí svůj talent a naučí se něco nového ve videotvorbě, animaci, pixelaci, práci s loutkami a počítačové animaci.
V pátek je na programu Český videosalon se soutěžními projekcemi, diskuzemi k filmům a večerním slavnostním zahájením soutěže dospělých za účasti představitelů Pardubického kraje, NIPOSu Praha, města Ústí nad Orlicí, Českého a Slovenského neprofesionálního filmu a Světového výboru UNICA. Diváci zhlédnou také projekci dokumentů o loňském ročníku soutěže a upoutávku na Světový festival UNICA, který se bude konat v srpnu v Piešťanech.
V sobotu bude Český videosalon pokračovat dalšími soutěžními projekcemi. Divákům bude nesoutěžně promítnuta kolekce nejlepších slovenských neprofesionálních filmů. Program zakončí oblíbená soutěž Minuta film a vyhlášení výsledků s předáním cen. V neděli o půl deváté ráno se bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie konat zádušní mše svatá za zesnulé neprofesionální filmaře.

Pod záštitou ministra kultury

Z pověření a za finančního přispění ministerstva kultury soutěž pořádají NIPOS-ARTAMA Praha, město Ústí nad Orlicí, ústecké Klubcentrum ve spolupráci s Pardubickým krajem a občanskými sdruženími zastoupenými v Českém výboru UNICA – Celostátním svazem neprofesionálního filmu. Soutěž se koná pod záštitou ministra kultury ČR Daniela Hermana.