Na budově Kulturního centra bylo provedeno úprav ještě mnohem více, vedle malování malého sálu a přilehlých prostor včetně chodby byla položena nová dlažba v prostoru šatny pro veřejnost, která prošla nejzásadnější a nejviditelnější změnou – byly zde proraženy nové dveře, které tak vytvořily skutečné korzo. „Naší snahou bylo veřejnosti zpřístupnit a zatraktivnit nejhezčí chodbu Kulturního centra, ze které je krásně vidět do Nádražní ulice. Ta se nyní stane i místem konání menších rautů. Právě sem byla také přesunuta Galerie významných osobností České Třebové," říká ředitel Josef Kopecký. Z pohledu provozu Kulturního centra je největší investicí, na které se stále pracuje, nové elektronické zabezpečení budov a osazení vnějšího a vnitřního kamerového systému. Nově tedy bude například možné, aby herci v šatnách nejen slyšeli, ale i viděli, co se děje na jevišti, aby technici viděli do předsálí, zda už všichni diváci sedí v sále, a podobně. Naplánovány jsou i další úpravy, vznikl střednědobý plán oprav a investic, návštěvníci Kulturního centra se tak mohou těšit i na další zlepšení – to však v příštích letech a také podle možností města, které investice financuje.

(tz)