Naposledy k tomu přispěla víkendová brigáda členů sdružení pro záchranu hradu i devíti členů Hnutí Brontosaurus, jimž město poskytlo prostory pro ubytování. „Vzali si hrad za svůj a odvedli pěkný kus práce. Brigádníci pálili zbývající pokácené náletové dřeviny, vysekávali plochy přímo na zřícenině, klestili nové mladé náletoviny a upravovali přístupovou cestu,“ uvedl Michal Slánička, předseda sdružení. Brontosauři z Prahy, Pardubic i Chocně si při svém pobytu v Brandýse také vyslechli výklad o hradní historii od Zdeňka Skalického, historika sdružení. Zároveň se představili v programu „Po stopách lovců mamutů“ zaměřeném za pomoci divadelní formy na umění jak přežít v dobách, kdy se lidstvu mohlo o hradech, natožpak vilách pro vyvolené, jenom zdát. Novinkou, pokud se týče prací na hradě, je závazné stanovisko ústeckého městského úřadu povolující dokončení přístupové cesty až ke hradní zřícenině. „Byla zvolena ekologická varianta spojená s navýšením terénu namísto zářezu do svahu, což přivítali i členové Hnutí Brontosaurus,“ dodal Michal Slánička.