Představuje baroko pohledem dam a kavalírů, kteří se s odvahou a hlubokou vášní oddávali světským radovánkám. V kavalírských scénách se zhmotňují milostná dostaveníčka mezi urozenými i neurozenými páry. Hráčský koutek naopak předvádí v baroku stále oblíbenější společenské hry a s nimi spojený nebezpečný hazard. Společným jmenovatelem ukázaných situací je potom štěstí, které dávali barokní kavalíři a dámy v sázku.
Návštěvníci mají možnost navštívit výstavu plnou kavalírských scén a barokních her v červnu a v září v sobotu a v neděli od 9 do 12 a od 13.30 do 17 hodin.
V červenci a v srpnu mohou zájemci přijít denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13.30 do 17 hodin.
Barokní areál Vraclav je odloučeným pracovištěm Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Tvoří jej kostel sv. Mikuláše, budova lázní a poustevna.