BAROKNÍ SLAVNOST, kterou ve Vraclavi Regionální muzeum Vysoké Mýto v pátek zahájilo sezonu v místním barokním areálu bývalých lázní, ještě zvýraznila jedinečnou atmosféru tohoto místa. Umění mušketýrů, sokolníků i tanečníků přihlíželo několik set lidí. V někdejších lázních byla otevřena nová expozice na téma „Barokní válečnictví“.

slavnost připomněla dvě významná výročí. „V roce 1619, za třicetileté války, česká vojska Matyáše Thurna obléhala Vídeň, a dokonce ji ostřelovala. A druhé výročí je stejně významné, protože ve stejném roce se ve Vysokém Mýtě narodil nejvýznamnější český barokní básník Bedřich Bridel,“ připomněl 390. výročí těchto událostí ředitel muzea Jiří Junek.

Nová výstava

K barokní atmosféře přispěl ukázkami výcviku mušketýrů i divadelním představením soubor Armentum, dobovými tanci soubor barokních tanců Hartig, sokolníci i elegantní „dáma v sedle“ s ukázkou jízdy na koni v dámském sedle v dobovém kostýmu. Tvorbu Bedřicha Bridela připomněl recitál Alfréda Strejčka a Jitky Molavcové.

Za pozornost jistě stojí i výstava „Barokní válečnictví“ v objektu bývalých lázní, jejímž kurátorem je Zdeněk Horák. S válečnictvím období mezi třicetiletou a sedmiletou válkou návštěvníky seznamuje prostřednictvím informativních panelů a samozřejmě exponátů, a to originálů i replik, které si příchozí mohou osahat, nebo dokonce vyzkoušet. Výstava, stejně jako celý areál, je přístupná v květnu, červnu a září o sobotách a nedělích, v červenci a srpnu denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13.30 do 17 hodin.