Přijďte nasát tajemnou atmosféru nočního zámku a zámeckých sklepení. Prohlídky se konají v červenci a v srpnu každou sobotu od 22 do 23.30 hodin (s výjimkou 18. července a 1. srpna, kdy se uskuteční akce Moravskotřebovský bramborák a Rock na zámku).

Vzhledem k velkému zájmu se doporučuje si prohlídku předem zamluvit. Vstupenky si můžete objednat telefonicky nebo prostřednictvím e– mailu.
Zámek v Moravské Třebové patří k nejvýznamnějším renesančním památkám ve střední Evropě.

Středověká mučírna vznikla v roce 2007 ve sklepeních zámku a je věrnou ukázkou hrůzy práva útrpného. Magnetem v alchymistické laboratoři je Golem. Mistr Bonacina působil jako dvorní lékař a astrolog aristokrata a majitele panství Ladislava Velena ze Žerotína. Ladislav zdědil zámek po svém strýci Janu z Boskovic v roce 1589. Období jeho pobytu ve městě v letech 1600 až 1621 bylo dobou rozkvětu. (zr)