„Není náhodou, že Andresem oživlé figurky budou na letošní vánoční čas vystaveny právě u nás. Muzeum spolupracuje s Kamilem Andresem od chvíle, kdy se do Svitav vrátil po dlouhé době Svitavský betlém, a je to právě on, kdo po dlouhém váhání přislíbil, že se bude podílet na celkové rekonstrukci tohoto unikátu a svitavskému betlému vrátí pohyb,“ vysvětluje ředitelka muzea Blanka Čuhelová.

K vidění budou Andresem restaurované betlémy z Jindřichova Hradce, Pasek nad Jizerou, Třebechovic pod Orebem, Turnova, Vysokého Mýta a Vysokého nad Jizerou, ale i jeho vlastní tvorba.

Návštěvníci muzea budou mít možnost prohlédnout si rovněž ukázku restaurovaného Svitavského betlému. „Jde o miniaturní část. Restaurování figur, budov i mechanických souborů pokračuje a zrestaurované části čekají v depozitáři na konečnou, ale nejsložitější část. Výrobu konstrukce, mechanických rozvodů a speciální vitrínu,“ upřesňuje ředitelka Blanka Čuhelová.

Svitavský betlém má 600 položek, chybí mu však původní konstrukce.