Poznáte jejich aktivity i významné počiny, které se jejich záslužné práce týkají. Sami pak budete moci prostřednictvím novin i webových stránek hlasovat o počinu roku. V devatenáctém dílu představujeme SDH Dolní Čermná.
Sbor dobrovolných hasičů byl založen - tehdy ještě v Čermné - v roce 1879. Hasiči se rozdělili na dva samostatné sbory v dolní a horní části obce už v roce 1899, Čermná se rozštěpila v roce 1935. Oba sbory letos slavily 130. výročí vzniku.

V současné době má sbor 92 členů dospělých, z toho 64 mužů a 28 žen, dále 36 mladých hasičů a dorostenců. V hasičském sportu Dolní Čermnou reprezentuje kromě družstev mužů a žen především mládež. „Kolektiv mladých hasičů a dorostu vedou manželé Milan a Saša Pirklovi,“ upřesnil náměstek starosty SDH Jan Růžička. „Milan vede mládež více než patnáct let a za tu dobu se základna mladých hasičů stabilizovala a pomalu roste. Řada mladých hasičů, která prošla hasičským kroužkem, je dnes dospělými členy sboru, z čehož máme samozřejmě radost.“ O velmi dobré práci s mládeží svědčí dosažené úspěchy: družstvo dorostenek v roce 2007 ve Zlíně a v roce 2008 v Trutnově reprezentovalo nejen sbor, ale i Pardubický kraj na mistrovství ČR a obsadilo dvanácté místo. Dolnočermenským udělala letos velkou radost Markéta Marková, která byla v soutěži dorostenek-jednotlivkyň na mistrovství republiky v Třebíči jedenáctá. K práci s mládeží každoročně patří i organizace letního tábora. O jeho oblibě svědčí vysoká účast: letos se jej zúčastnilo 94 dětí a osm instruktorů.

Sbor je také pořadatelem soutěže veteránů. „Družstva ze sborů z okrsku a blízkého okolí vždy soutěží v požárním útoku, dále vymyšlené disciplíně a tajné disciplíně,“ vysvětlil Jan Růžička. „Celá soutěž má za cíl zapojit starší hasiče, a to nejen ve vážném stylu. Letos se konal čtvrtý ročník.“
Dobrovolní hasiči také pořádají tradiční hasičský ples, pomáhají s občerstvením při poutích v Dolní Čermné a na Mariánské hoře, organizují letní Zahradní slavnost. Tím však výčet zdaleka nekončí. „V loňském roce jsme v Dolní Čermné pořádali například ,balonkovou akci‘ související se zápisem do české knihy rekordů,“ dodává Jan Růžička. „Brigádně pečujeme o hasičský dům, který je v majetku obce. Obci pomáháme dle potřeby, především při zajištění kulturních akcí.“

Zásahová jednotka je zařazena do kategorie JPO III a mívá kolem 27 členů (zřizuje ji obec a tak ne všichni jsou členy SDH). Nejčastěji zasahuje u požárů, významně se podílela na odstraňování následků povodní v roce 1997. Vloni si členové jednotky svépomocí postavili garáž pro nové vozidlo, liazku, kterou obec získala bezplatně od Pardubického kraje.

Sbor v Dolní Čermné pracuje s několika cíli. „Především je to práce s mládeží, kterou se snažíme připravovat pro budoucí práci v zásahových jednotkách či v jiných složkách požární ochrany. V požární ochraně je důležitá prevence, takže působení na mládež je v tomto směru velmi důležité,“ podotýká náměstek starosty SDH. „Naším dalším cílem je spolupráce s obcí při zajištění požární ochrany. Řada našich členů je v zásahové jednotce a pomáhá při odstraňování následků různých událostí. Snažíme se být obci nápomocni.“ Sbor chce také působit na poli kulturním a společenském, opominout nelze ani skvělou spolupráci se slovenskou Liptovskou Tepličkou. Partneři se navštěvují vždy při významných událostech nebo pravidelně po dvou letech. Vloni byli Dolnočermenští na Slovensku, v příštím roce přijedou Slováci.

DANA POKORNÁ