Poznáte jejich aktivity i významné počiny, které se jejich záslužné práce týkají. Sami pak budete moci prostřednictvím novin i webových stránek hlasovat o počinu roku. Ve třináctém dílu představuje Orlický deník Sbor dobrovolných hasičů Dlouhá Třebová.

O založení hasičského sboru v Dlouhé Třebové usilovali místní nadšenci několik let, obec jim ale nemohla vyhovět z finančních důvodů, protože splácela dluh za výstavbu školy. V roce 1885, když byla splacena poslední část úvěru, už založení sboru nic nebránilo. Rozhodujícím impulsem byly nakonec tři požáry, které v průběhu jednoho týdne v červnu roku 1885 obec postihly. A tak byla na 21. červen svolána valná hromada občanů, na níž bylo jednomyslně schváleno založení sboru. Tehdy měl 47 činných hasičů a deset přispívajících. Velitelem byl zvolen učitel Václav Vosyka. Ten vyzval všechny členy, aby raději co nejdříve vystoupili, jestliže nemíní být hasičem „od kosti“.

Další informace a zajímavé příběhy hasičů z vašeho regionu i celé ČR naleznete ZDE.

V současné době členskou základnu tvoří 23 mužů a 20 žen. Hasiči o sobě dokonce říkají, že jsou přestárlá základna, mají mezi sebou jen pár třicátníků. „Mladší členy nemáme, jen dvě, tři děti, které jsou do hasičiny nadšené, ale to je málo,“ domnívá se starosta sboru Jindřich Novotný. Od nedostatku mladších členů se odvíjí také soutěživost sboru. Účastní se obvykle jen okrskové soutěže v požárním útoku. „Aby se dalo jezdit po soutěžích, je potřeba sedm, osm lidí. Ale tady pět lidí ze sedmi dělá ve stavební firmě, která nezná soboty a neděle a pracuje po celé republice,“ vysvětluje situaci starosta. Nesoutěží už ani dříve úspěšné družstvo žen. Menší aktivitu na soutěžích sbor dohání pořádáním společenských a zábavných akcí v obci a hlavně aktivitou při zásazích. Dlouhotřebovský sbor je zařazen v kategorii JPO V. „Platí u nás, že když jde do tuhého, tak se vždycky sejdeme, domluvíme a jako sbor fungujeme,“ zdůrazňuje Novotný. Sbor prověřily především povodně v roce 1997. „Zatím poslední zásah byl před pár týdny, když byly silné deště. V lokalitě Na Rybníku byl vytopený dům, byly tam tři sbory včetně našeho,“ připomíná Jindřich Novotný. Dlouhotřebovské si na pomoc při zásazích v obci volají „profíci“, kteří sídlí v nedalekých Hylvátech. V případě potřeby to do obce mají jen pár minut nejen oni, ale i kvalitně vybavení dobrovolní hasiči z České Třebové, což je bezesporu výhoda obce, která leží mezi Ústím nad Orlicí a Českou Třebovou. „Z hasičiny jsme schopni zajistit všechno,“ tvrdí velitel Miroslav Lang s tím, že sbor je také díky podpoře a dobré spolupráci s obcí kvalitně vybaven. Sídlí navíc v rekonstruované hasičárně. Zásahová jednotka je vybavená hasičskými zásahovými obleky a obuví, před dvěma lety získala výkonnou hasičskou stříkačku za čtvrt milionu. Vozidlo je sice staršího data, ale hasiči si ho upravili pro své potřeby a mají v něm veškeré vybavení.

Z jiného soudku jsou potom nástroje – trubky, kordík a sekyrka, které zdobí zdi hasičárny a připomínají nadšení a podmínky práce jejich předchůdců. Na ně mají Dlouhotřebovští také památku v podobě originálů řady listin, včetně té zakládací. Razítko sboru z konce 19. století zase posloužilo jako vzor pro dominantní motiv na praporu sboru, do kterého hasiči investovali desítky tisíc korun.

Snad jako v každé obci také v Dlouhé Třebové jsou hasiči organizátory společenských akcí. První hasičský bál se tam konal už v roce 1886. Jeho tradici uchovávají hasiči dodnes, přidali k němu dvoudenní pouť nebo spoluúčast při pořádání dětského dne nebo pálení čarodějnic. V roce 2005 se Dlouhotřebovští spolu s dalšími okolními sbory proslavili rekordním sněhulákem, který vyrostl na katastru obce.