Poznáte jejich aktivity i významné počiny, které se jejich záslužné práce týkají. Sami pak budete moci prostřednictvím novin i webových stránek hlasovat o počinu roku. V jednadvacátém dílu představujeme SDH Horní Čermná.

V Čermné, která kdysi spojovala Dolní a Horní Čermnou, byl založen sbor dobrovolných hasičů v roce 1879. O šestnáct let později přišla dolní část obce s iniciativou zřídit si samostatný hasičský odbor. Po dlouhém jednání se komise dohodla, že zůstane jeden hasičský sbor se dvěma obvody. Dva samostatné hasičské sbory vznikly až v roce 1899. Tehdy k tomu přispěly neshody mezi horním a dolním obvodem a také článek ve ,,Věstníku hasičském“, podle něhož mohly mít rozlehlé obce dva i více sborů. Tehdy se začala odvíjet historie samostatného sboru v Horní Čermné. Důležitých událostí byla za dobu jeho existence celá řada, například v roce 1950 slavnostně otevřel novou hasičskou zbrojnici a v roce 1999 oslavil 120. výročí vzniku. Na letošní bohaté oslavy 130 let si sbor pořídil nový prapor.

Sbor má v současné době šedesát šest dospělých členů, z toho dvacet žen. Mladých hasičů je pětadvacet. Zásahová jednotka čítá dvanáct členů. Nejčastěji vyjíždí k požárům, tím největším byl v poslední době požár bytového domu v Rudolticích. Kromě Tatry 148 CAS a avie má hasičský sbor mezi svou technikou i rarity: „Jde o Tatru 805 zvanou kačena, motorovou stříkačku firmy Stratílek s rokem výroby 1936 a koňskou stříkačku vyrobenou v roce 1899,“ upřesnil Luboš Jirásek, velitel SDH Horní Čermná.

Hasiči se pravidelně zúčastňují setkání obcí s názvem Čermná. Součástí těchto akcí jsou i netradiční hasičské závody, které se Hornočermenským už několikrát podařilo vyhrát. Velkou pozornost věnují práci s mládeží, což nese ovoce v podobě sportovních úspěchů. Například v roce 2007 získali mladší žáci první místo v okresní soutěži Plamen, vloni vyhráli Memoriál Zdeňka Veselého v Černovíře a byli také první v závodě požárnické všestrannosti v Jamném nad Orlicí. V podzimním okresním kole celorepublikové hry Plamen zase starší žáci obsadili první a druhé místo. Dobře si vedou i dorostenci. „V roce 2006 a 2007 se naše dvě dorostenky zúčastnily republikového kola hry Plamen ve společném družstvu s Dolní Čermnou,“ dodal Luboš Jirásek. Do vyšších kol požárnických soutěží se hasičská mládež několikrát probojovala i v kategorii jednotlivců.

Práce sboru dobrovolných hasičů je různorodá a pestrá. „Jsme spolek, který organizuje převážnou většinu kulturních akcí v obci, provádíme potřebné práce v obci, kupříkladu odklízení sněhu, čištění potoků, práce s motorovou pilou a podobně,“ vypočítává aktivity Luboš Jirásek. Spolupráci s obcí chválí: „Vztahy mezi SDH a obcí jsou na velmi dobré úrovni.“

V průběhu roku pořádají dobrovolní hasiči řadu akcí, na konci zimy například Babský bál, na kterém vystupují i samotní hasiči. Sbor se také podílí na organizaci masopustu, pořádá oslavu svatého Floriána, pivní slavnosti, loučení s létem, v létě pak letní stanový tábor. Ve spolupráci s partnerskou obcí Edertal ze SRN jsou organizovány výměnné pobyty mládeže.

DANA POKORNÁ