Aby se předešlo konfliktům mezi „horňáky“ a „dolňáky“, byly matky praporu dvě: Žofie Malochová z Dolní Sloupnice a Anna Podhájská z Horní Sloupnice. V roce 1885 se sbor rozdělil na horní a dolní, přesto dál oficiálně existoval jako jeden. Důvodem rozdělení působišť sboru byla velikost obce a nutnost ochránit oba její konce. Podle hasičů v tom tehdy rivalita nehrála roli.
Sbory mezi sebou losovaly, kdo dostane stříkačku a kdo prapor. Los přiřkl prapor Hornosloupenským a Dolnosloupenští se těšili ze stříkačky. Krásný zachovalý prapor dodnes jeho majitelé z Horní Sloupnice střeží. Svůj poklad mají ale i hasiči na dolním konci, a to zakládací zápisovou knihu. Krasopisné poznámky mohla veřejnost obdivovat naposledy před čtyřmi lety při oslavách 125. výročí sboru. „Dolní“ hasiči ochraňují také dva historické hasičské obleky.

Více o dalších dobrovolných hasičích ZDE

Ke skutečnému rozdělení sboru došlo v roce 1925 poté, co se na dvě části rozdělila i Sloupnice. Až do roku 1939 sbory materiálně zabezpečovala Hasičská pojišťovna v Albrechticích, hasiči tak spadali pod Hasičskou župu albrechtickou. Po jejím zániku přešli pod okresní správu Litomyšl. Ve výbavě sboru už tehdy zdaleka nebyly jen motyky a podobné náčiní, ale ruční stříkačky firmy Stratílek. Do dnešní doby se bohužel žádná nedochovala. Z období války není o činnosti hasičů v obci mnoho zápisů, válka se také podepsala na počtu hasičů.
Kde zápisy mlčí, jsou cenné vzpomínky pamětníků. Z těch žijících už ale žádný nepamatuje jeden z největších požárů z roku 1904, kdy v Dolní Sloupnici lehlo popelem sedm statků. Poslední dobou mají požáry v obci a okolí na svědomí především nevhodné hry dětí u stohů slámy. Naštěstí se ale vždy obešly bez tragédií. Obec také dokáže pozlobit voda, která občas i s hlínou z polí vtrhne do domů a sklepů. I Sloupenský potok dokáže udělat „paseku“, naposledy se obyvatelům připomenul při loňských vichřicích s přívalovými dešti.
Důležitou kapitolou v historii sboru, respektive sborů, která je zároveň jejich významným počinem, je práce s dětmi a mládeží, ve které hasiči pokračují dodnes.
Příští rok oslaví sbory 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Sloupnici.
O současné činnosti sborů ve Sloupnici a jejich počinech se dočtete již zítra na stránkách Deníku v seriálu „Lidé svatého Floriána“.