Poznáte jejich aktivity i významné počiny, které se jejich záslužné práce týkají. Sami pak budete moci prostřednictvím novin i webových stránek hlasovat o počinu roku. V osmém dílu představuje Orlický deník Sbor dobrovolných hasičů Letohrad.

Ten by letos mohl oslavit stočtyřiatřicáté výročí založení. Jeho historie se totiž píše už od roku 1875. Název domovského města byl tehdy odvozen od místního hradu. V březnu onoho roku v tehdejším Kyšperku na prach shořelo deset domů. O měsíc a půl později další velký požár postihl kyšperské náměstí. A tak se koncem května stejného roku konala první valná hromada nově založeného hasičského sboru, který měl za úkol požáry sužující obyvatele Kyšperku včas dostat pod kontrolu a uhasit. Bylo zvoleno představenstvo sboru. Podporu města si spolek hasičů chytře zajistil, když za velitele zvolil Jana Novotného, který byl tehdejším starostou obce. Už v prvním roce jeho existence tvořila spolek necelá osmdesátka členů. Požáry nakonec vyjížděli Kyšperští hasit i do okolních obcí a měst.
Dnes má likvidaci požárů na starost osmadvacet členů zásahové jednotky letohradského sboru. Jednotka je zařazena v kategorii JPO II čili poloprofesionální. Za minulý rok vyjížděla k zásahu šestadvacetkrát, z toho nejčastěji k požárům, dále pak k technické pomoci a odstraňování následků živelných pohrom.

Další informace a zajímavé příběhy hasičů z vašeho regionu i celé ČR naleznete ZDE

Členskou základnu dnešního sboru tvoří pětatřicet hasiček a šedesátka hasičů. Šestadvacet mladých hasičů, kteří mají i své vlastní webové stránky a kroniku, patří do sboru také. Práci s nimi se sbor podle svého jednatele Zdeňka Štěpána věnuje cílevědomě od poloviny padesátých let. „U mládeže není prvořadým cílem jen úspěch v soutěžích. Jde nám i o to, abychom podchytili část mladých pro dobrou věc a ukázali jim, jak se dá trávit volný čas,“ vysvětluje Štěpán. „V posledních letech máme štěstí na vedoucí, ať už je to Josef Falta, Drahomíra Lehká nebo Hedvika Plívová. Každý z nich dával nebo dává dětem něco svého a ty je za odměnu ´nutí´ k pravidelným tréninkům, schůzkám a společným akcím,“ dodává. Mladí letohradští hasiči tak jezdí třeba i na exkurze do hasičských zařízení, lyžařské zájezdy, letní tábory, plavecké zájezdy a branný závod, při kterém spí v hasičské zbrojnici ve spacáku.
Pro starší žáky, tedy hasiče od jedenácti do patnácti let, pořádá letos letohradský sbor už dvanáctý ročník soutěže O putovní pohár starosty města v požárním útoku.

Mezi aktivitami sboru jsou i akce pořádané pro všechny děti, jako je Mikulášská besídka nebo dětský karneval. V letech 2007 a 2008 letohradští hasiči v rámci města zorganizovali Dětský den se soutěžemi a atrakcemi. Součástí tehdy byla i výtvarná soutěž pro různé věkové kategorie. Výtěžek z dobrovolného vstupného na vernisáž i celou akci pak hasiči pokaždé věnovali Dětskému oddělení Orlickoústecké nemocnice. Členové sboru zajišťují v současnosti i prodej občerstvení na místní pouti a vypomáhají městskému úřadu při přípravě a konání dalších akcí.
Sbor dobrovolných hasičů Letohrad je jedním ze čtyř sborů ve městě i v okrsku. „Když je třeba, dokážeme si navzájem pomoci. Na soutěžích si ale nic nedarujeme. Ti, kteří postoupí do dalšího kola, si však mohou být jisti, že z jejich úspěchů mají radost i ostatní sbory,“ popisuje vztah a spolupráci Letohradských se zbytkem okrsku jednatel Zděněk Štěpán.

LADA KLIMOVOVÁ