Poznáte jejich aktivity i významné počiny, které se jejich záslužné práce týkají. Sami pak budete moci prostřednictvím novin i webových stránek hlasovat o počinu roku. V dvanáctém dílu představuje Orlický deník Sbor dobrovolných hasičů Líšnice.

O existenci spolku dobrovolných hasičů v Líšnici se zasadila necelá šedesátka obyvatel, která se na začátku listopadu 1887 sešla, aby projednala případné založení. Prospěšnost budoucího sboru všichni uznali a v následujícím roce se konala ustavující schůze spolku. Už v lednu tohoto roku sbor uspořádal první taneční zábavu a v roce následujícím první hasičský ples. Líšničtí hasiči byli přijati do tehdejší České hasičské župy pohoří orlického jako třináctý člen. I do působení tohoto sboru se promítla období světových válek. Když byl sedm let po skončení první světové války v Líšnici vystavěn pomník padlým, zúčastnili se místní hasiči jeho slavnostního odhalení a vzdali tak poctu osmi svým kolegům, kteří se jim z války nevrátili. Rok 1950 přinesl sboru první úspěch na hasičských soutěžích, když družstvo mužů obsadilo druhou příčku v krajské soutěži ve Vamberku. I následující rok je pro sbor významný tím, že odstartoval práci sboru s dětmi. V roce 1957 pak zahájilo okrskovou soutěží svou činnost první soutěžní družstvo líšnických hasiček. Hned napoprvé tuto soutěž i vyhrálo. Mezi nejcennější soutěžní úspěchy historie sboru řadí dnes jeho starosta Petr Štefek první místo líšnických dorostenek z Národního kola soutěže požárních družstev v Plzni z roku 1976 a druhé místo dorostenců ze stejného kola této soutěže z roku 1969 konané v Praze.

Další informace a zajímavé příběhy hasičů z vašeho regionu i celé ČR naleznete ZDE

Dnes za sbor líšnických hasičů závodí čtyři družstva mužů a dvě družstva žen. Účastní se okrskových soutěží a polovina družstev objíždí i pohárové soutěže pořádané v okolí. Přímo na domácí půdě sbor každoročně pořádá závod v netradičním požárním útoku O putovní pohár starosty obce. Na letošní červenec připadl devátý ročník.
V místní sokolovně členové a členky sboru už tradičně připravují Hasičský ples a na jaře následují akce Stavění máje a Kácení máje, které jsou spojeny s hudbou a táborákem na cvičišti za hasičskou zbrojnicí.

Pod sborem funguje sedmadvacetičlenná zásahová jednotka. Zařazena je v kategorii JPO III s dojezdem do deseti minut od vyhlášení poplachu a nejčastěji vyjíždí k požárům a spadlým stromům. „Nejvážnějším zásahem posledního období byl rozsáhlý požár místního kravína, který tu vypukl v půlce srpna a dohašoval se tři dny. Náležitě „prověřil“ jak hasiče, tak jejich techniku,“ vypráví starosta sboru.
Celý Líšnický sbor v současnosti čítá devětatřicet hasiček a pětadevadesát hasičů. Po tříleté pauze sbor pracuje i se skupinkou jedenácti mladých hasičů a hasiček. „První zkušenosti letos nasbírali na celkem čtyřech soutěžích,“ zmiňuje jednatelka sboru Anna Vaněčková.

Zajímavostí je spolupráce Líšnických se dvěma stejnojmennými sbory. Družba s hasiči z Líšnice u Prahy a Líšnice u Milevska v okrese Písek trvá od oslav devadesátého výročí založení sboru z roku 1977. „Tehdy se dělal i sraz rodáků. Už nevím, kdo dostal ten nápad pozvat i ostatní Líšnice. V republice je jich šest. My tenkrát kontaktovali všechny, ale hasiči jsou činní jen ve dvou,“ vzpomíná Vaněčková.

LADA KLIMOVOVÁ