Michal Daněk se v kolektivu dobrovolných hasičů pohybuje už šestadvacet let. „Nelituji ani jediného dne,“ říká. Když byl jako malý svědkem zásahu požárníků na hořícím domě ve Skutči, řekl si, že by chtěl být hasičem. Svou aktivitu začal v roce 1983 ve Skutči v kroužku mladých požárníků. O třináct let později přijal funkci velitele jednotky českotřebovského sboru a později funkci starosty celého okrsku číslo dvanáct, pod který okolní sbory spadají. „Práce u hasičů je pro mě velice důležitá,“ přiznává dnes.

Sbor dobrovolných hasičů Česká Třebová, u kterého Daněk působí, existuje už téměř sto čtyřicet let. Když na náměstí v České Třebové vyhořelo několik domů, rozhodl se místní starosta Alexandr Vrba, že přesvědčí městskou radu k založení hasičského sboru. Za účasti půldruhého sta členů se konala v březnu 1873 ustavující valná hromada. Od představitelů města obdržel nový sbor čtyřkolovou hasičskou stříkačku o dvou proudech, za kterou tehdy město zaplatilo čtrnáct set ještě ve zlatých. V roce 1884 sbor projevil svou zdatnost při požáru kostela v České Třebové, kdy byla požárem ohrožena velká část města.

Významnou osobností spjatou se sborem je Václav Mokrý. Od roku 1933 byl po dlouhá léta s krátkou přestávkou během druhé světové války velitelem sboru. Za více než šedesátiletou obětavou činnost v něm získal mnoho ocenění.

Další informace a zajímavé příběhy hasičů z vašeho regionu i celé ČR naleznete ZDE

Dnes tvoří členskou základnu českotřebovského sboru dobrovolných hasičů jednadvacet žen a devětatřicet mužů. Zásahová jednotka je dvacetičlenná a ze šesti sborů, které v České Třebové fungují je pouze výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Česká Třebová zařazena v kategorii JPO II, čili poloprofesionální. „Drží čtyřiadvaceti­hodinovou pohotovost. Snažíme se, aby byli vybaveni co nejlépe. Jsou placeni z peněz ministerstva vnitra i města,“ vysvětluje postavení sboru starosta České Třebové Jaroslav Zedník. Zásahová jednotka českotřebovského sboru má tak za sebou nemálo zásahů u požárů a při povodních. „Jejich přínos je nezastupitelný, nejen v tom, že jsou v případě požáru nebo živelných pohrom nasazováni okamžitě jako první, ale podílejí se i na spoustě jiných věcí,“ dodává starosta. Jednou z těchto aktivit je pomoc při zajištění pořádku a bezpečnosti akcí pořádaných na Starém náměstí. Obyvatelé České Třebové tak mohou práci sboru ocenit například při Týdnu sportu nebo oslavách Silvestra. Na zahradě své zbrojnice pak sbor každý rok pořádá pálení čarodějnic a také soutěž v požárním útoku O putovní pohár starosty města Česká Třebová, která, je zařazena do seriálu Velké ceny Orlickoústecka. Právě v tomto soutěžním seriálu vybojovalo družstvo českotřebovských žen před pěti lety druhé místo.

Členové sboru se dále účastní besed se školáky i školáčky nebo Světového dnu první pomoci, který se každý rok koná na Starém náměstí.