O lístky je mezi lidmi doslova boj. „Tradicí na plese také bývá půlnoční překvapení, kdy se vždy několik dospělých členů sboru představí vtipným výstupem,“ doplnil člen zásahové jednotky SDH Lukáš Havlíček. „Letos to bylo vystoupení společně s mažoretkami z Lanškrouna, které u hostů sklidilo veliký ohlas.“ Sbor také pravidelně organizuje akci ke Dni matek a letos přišel s novinkou: Vítáním léta před hasičskou zbrojnicí. Na konci letních prázdnin uspořádal další ročník soutěže mladých hasičů „O pohár starosty obce“. „Každý rok také máme brigády, ať už kolem hasičárny nebo sázení stromků či čištění pasek,“ dodává k práci hasičů Lukáš Havlíček.