„Z hlediska celospolečenského významu a reprezentace města považujeme však za nejnáročnější akci uspořádání mistrovství České republiky hry Plamen a dorosteneckých družstev Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v červenci roku 2001,“ konstatoval starosta sboru František Kubík „Na základě zvládnutí této náročné akce jsme byli pověřeni v roce 2007 konáním historicky prvního festivalu hasičských přípravek, tedy dětí předškolního věku.“ Tehdy se v Chocni představilo čtrnáct kolektivů mini hasičů z celé republiky, akci zaštítilo Sdružení hasičů ČMS. Další významnou událostí pak byla prezentace sboru a hasičské techniky na náměstí v Chocni v prosinci roku 2005 při návštěvě prezidenta Václava Klause.

ZDE LZE HLASOVAT