Poznáte jejich aktivity i významné počiny, které se jejich záslužné práce týkají. Sami pak budete moci prostřednictvím novin i webových stránek hlasovat o počinu roku. Ve čtrnáctém dílu představuje Orlický deník Sbor dobrovolných hasičů Lanškroun.

Historie i současnost


Jeho historie se začala psát 20. června roku 1869. Tehdy místní hasiče po dva měsíce školili jejich kolegové z Prahy, aby byli připraveni na své poslání. V průběhu let se hasičský sbor několikrát stěhoval, působil v dřevěné kolně na Jiráskově náměstí, pak ve zděné hasičárně (dnes jsou tu garáže záchranné služby), v hasičské zbrojnici vybudované hasiči v „Akci Z“ na Dobrovského ulici. Dnes sídlí společně s profesionálními hasiči v budově Hasičského záchranného sboru na Janáčkově ulici.
V současné době má sbor 46 členů, z tohoto osm žen. Hasičskou mládež by Lanškrounští rádi měli, ale nemají. „Neustále se o to snažíme každoročními nábory, ve městě je však velká konkurence různých kroužků či aktivit a hasičina je dost na okraji,“ podotýká velitel sboru Tomáš Klaban. „Naštěstí nám pomalu dorůstají naše vlastní děti, a tak věříme, že tuto skutečnost zvrátíme.“

Další informace a zajímavé příběhy hasičů z vašeho regionu i celé ČR naleznete ZDE

O prvním zářijovém víkendu sbor uspořádal další ročník soutěže „Lanškrounský pohár 2009“, který byl zařazen do seriálu Velké ceny Ústeckoorlicka v požárním útoku. Pravidelně také pořádá pro okrsek číslo 5 soutěž v požárním sportu. Lanškrounští mají své zástupce i mezi soutěžícími. „V současné době nás reprezentuje pouze družstvo Lanškroun D, převážně ve Velké ceně Ústeckoorlicka v požárním útoku,“ dodává Tomáš Klaban. „Úspěchem je, že toto družstvo s věkovým průměrem čtyřicet let je stále ještě schopno držet krok s daleko mladšími týmy. Soutěžíme už hlavně pro radost.“
Jednotka požární ochrany čítá 15 členů: tři velitele družstva, čtyři strojníky, sedm hasičů a jednu hasičku. V rámci pokrytí okresu patří k JPO II., což znamená, že musí vyjet do pěti minut od vyhlášení poplachu v kteroukoliv denní i noční hodinu.

Nejčastější příčinou výjezdu bývají požáry a technické zásahy způsobené hlavně velkým větrem nebo přívalovým deštěm. „Ročně míváme od dvaceti do pětadvaceti výjezdů,“ bilancuje velitel sboru. „Nejzávažnějším zásahem poslední doby byl požár zemědělské usedlosti v Jakubovicích. Byl hodně náročný na psychiku zasahujících hasičů, kteří se, bohužel neúspěšně, podíleli na oživování matky s jejími dětmi.“ K větším akcím, jak rozsahem, tak i počtem nasazených sil a prostředků, patřil na konci loňského roku požár bytovky na sídlišti pod Zámečkem.
„Technika, kterou používáme, je na dobrovolné hasiče na velmi dobré úrovni, a za to bych chtěl poděkovat vedení a zastupitelům města,“ uvedl k materiálnímu vybavení sboru Tomáš Klaban. Jednotka neměla vlastní zásahovou techniku a půjčovala si ji od profesionálních kolegů, proto ji město v roce 2007 zakoupilo nové vozidlo CAS 20 na podvozku Tatra 815 s odpovídající výzbrojí.

Řada dalších aktivit

Činnost dobrovolných hasičů je různorodá, působí jako požární dozor při kulturních akcích pořádaných městem, asistují na cyklistických závodech, připravují ukázky pro veřejnost a školy. Sbor také pořádá pro své členy dětský den a další akce. „Podle našeho názoru jsme dobrá parta, což se projevuje hlavně při zásazích, kdy se jeden na druhého musíme stoprocentně spolehnout,“ dodává Tomáš Klaban. „Zájem být hasičem pomalu klesá, protože ve městě je spousta jiných možností a aktivit s daleko menším nebezpečím a časovou náročností.“

DANA POKORNÁ