Poznáte jejich aktivity i významné počiny, které se jejich záslužné práce týkají. Sami pak budete moci prostřednictvím novin i webových stránek hlasovat o počinu roku. V třiadvacátém dílu představujeme SDH Oucmanice.

Ve druhé polovině 19. století začaly vznikat v Čechách první sbory dobrovolných hasičů, které bránily města a obce před „ohnivým kohoutem“. I v malé obci ležící nedaleko Brandýsa nad Orlicí se po četných požárech začalo uvažovat, jak se před tímto živlem chránit. Proto se v roce 1875 Oucmanští spojili s okolními obcemi a založili SDH ve Svatém Jiří. Mezi zakládajícími bylo tehdy 11 občanů z Oucmanic, což se dá považovat za první pokus o organizovanou ochranu před ohněm a jinými katastrofami. Po požáru stodoly rolníka Karla Jeništy se Oucmanice rozhodly, že si založí vlastní sbor, ustavující schůze se konala 6. ledna 1928. Ve stejném roce začala stavba hasičské zbrojnice, která v téměř původní podobě slouží dodnes. Sbor se také vybavil čtyřkolovou motorovou stříkačkou vysokomýtské firmy Stratílek. Za důležitou byla považována prevence, k hlavním činnostem sboru patřil výcvik s nářadím a účast na různých cvičeních v rámci vysokomýtské župy (později okresu Ústí nad Orlicí a okrsku číslo 7, jehož je dodnes součástí). Pozornost byla tehdy věnována také samaritánské činnosti.

Oucmanický hasičský sbor za dobu svého trvání několikrát změnil název. Občané, kteří stáli v jeho čele, se drželi a stále drží hesla „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu“. „Již třetí generace pokračuje v započaté práci našich dědů a otců. Za období trvání sboru se vystřídalo osm starostů, přičemž nejdéle byl ve funkci Josef Vincenc od roku 1968 do roku 1998, kdy naše řady navždy opustil,“ vrací se do historie současný starosta Milan Vincenc. „Velitelů bylo šestnáct, poslední je bratr Jiří Dostál, jednatelů sedmnáct, poslední je bratr Josef Hlávka. Hospodářů a pokladníků bylo třináct, tím posledním je bratr Zbyšek Houdek. Od roku 1952 bylo šest preventistů, nyní tuto funkci zastává bratr Josef Pavlíček. Mnoho členů se vystřídalo ve funkcích strojníků a řidičů.“
V současné době má sbor 42 dospělých členů (z toho 13 žen) a 13 mladých hasičů. Jednotka patří do kategorie JPO V a na území obce už řešila řadu různých událostí. Hlavně šlo o zásahy technické, čerpání vody při povodních a podobně.

Soutěží muži i ženy

Technika sboru se samozřejmě postupem času měnila. Po válce už stříkačka Stratílek nestačila potřebám, a proto byla hasičům v roce 1952 přidělena Praga AN, v roce 1963 pak Tatra 805 a stříkačka PS 8. „Od roku 1987 nám okresní inspekce poskytla vozidlo GAZ 69 a o rok později jsme obdrželi novou stříkačku PS 12,“ dodává starosta sboru. „Údržba a ošetřování techniky v provozuschopném stavu stálo řadu členů mnoho hodin usilovné práce.“ Zásahové jednotce slouží od roku 2006 dopravní auto VW Transporter, hasičům pomáhá také nákladní přívěs, který byl svépomocí přestavěn pro stříkačku PS 12 s výbavou.
Sbor se může pochlubit sportovními úspěchy. Vedle družstva mužů soutěží poslední čtyři roky i ženy. V rámci svého okrsku se SDH Oucmanice zúčastňuje řady akcí, ať už jde o soutěže, oslavy okolních sborů, námětová cvičení nebo společná školení. Své kulaté výročí - 80 let od založení – sbor slavil loni. „K našemu výročí jsme vydali almanach a poprvé se podařilo nafotit společné tablo všech dosavadních členů,“ podotkl Milan Vincenc. „Samotná oslava byla spojena s konáním okrskové soutěže v požárním sportu, dále se předvedli naši mladí hasiči a nechyběla ukázka nové techniky Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Večer patřil taneční zábavě.“

Pořádají plesy

Hasiči - jako jediná společenská organizace v obci - mají významný podíl na kulturním a společenském životě v Oucmanicích. V průběhu roku pořádají řadu akcí, mezi tradiční patří hasičský ples, oblíbený pyžamový ples a dětský karneval, v létě pak organizují výlety na kolech nebo dětský den. Vžilo se již také ochotnické divadlo, po krátké přestávce by mělo začít hrát v příštím roce.
Členové sboru pomáhají obci na obecních pozemcích a stavbách při brigádách. „V současné době obec připravuje celkovou rekonstrukci hasičské zbrojnice, která stojí v původním stavu od roku 1928,“ dodal Milan Vincenc. „Spolupráce s obecním úřadem je velice dobrá a prospěšná pro obě strany.“
Na prosincové valné hromadě si sbor na dalších pět let zvolí výbor. „Věřím, že se podaří zvolit ty nejlepší a odpovědné členy, kteří potáhnou dál společnou hasičskou káru, neboť stále platí a platit bude, že ´co si uděláme, to budeme mít´,“ uzavřel dosavadní starosta.

DANA POKORNÁ