Poznáte jejich aktivity i významné počiny, které se jejich záslužné práce týkají. Sami pak budete moci prostřednictvím novin i webových stránek hlasovat o počinu roku. V sedmnáctém dílu představuje Orlický deník SDH Letohrad–Kunčice.

Další informace a zajímavé příběhy hasičů z vašeho regionu i celé ČR naleznete ZDE

Ustavující schůze sboru se konala 22. listopadu roku 1891, tehdy se do jeho řad přihlásilo 46 mužů. Začátky bývají těžké. Jednatel Petr Moravec po dvě zimy zdarma vytápěl světnici v chaloupce pro hasičskou školu, aby všichni byli co nejdříve připraveni pro boj se živlem. Kunčičtí si ho poprvé vyzkoušeli 22. října 1892 při požáru Hotmarovy chalupy. Zatím jim chyběla stříkačka, nechybělo však nadšení a obětavost. Dvoukolové stříkačky se dočkali v březnu roku 1894, obecní pokladnu tehdy stála 620 zlatých.

Od té doby uplynulo 115 let, měnily se tváře hasičů i jejich vybavení, sbor už samozřejmě pracuje ve zcela jiných podmínkách. „Historickou zbrojnici jsme přestavěli v sedmdesátých letech, parkujeme v ní auto A30 a zásahovou stříkačku PPS12,“ podotýká k současnosti starosta sboru Ladislav Sýkora. „Vlastníme také dvě stříkačky upravené na soutěže.“ Členskou základnu v současné době tvoří 90 mužů, 46 žen a 28 dětí. Zásahová jednotka je zařazena mezi JP05. „Má dvacet dva členů, k zásahům mimo naši obec vyjíždí zřídka,“ dodává Sýkora. „V loňském roce například zasahovala po silném dešti na staveništi mostu, kdy hrozilo zacpání a zboření bednění.“

Sbor je pořadatelem Kunčického poháru, který je zařazen do série soutěží extraligy ČR v požárním útoku a zároveň i Velké ceny Ústeckoorlicka. „Letos se konal již sedmnáctý ročník,“ upřesnil starosta sboru. „Pravidelně se ho zúčastňuje kolem padesáti družstev mužů a patnácti týmů žen. Druhým rokem pořádáme také Dětský pohár.“ Na hasičských kláních Kunčické reprezentují čtyři družstva mužů, jedno družstvo žen, starší a mladší žáci. Mezi největší sportovní úspěchy Kunčic patří vítězství dorostenců v roce 1993 na mistrovství republiky a letošní první místo B týmu ve Velké ceně Ústeckoorlicka.
S mládeží sbor pracuje celoročně. Pod vedením sedmi vedoucích se nejmladší hasiči schází každý týden. Nacvičují na okresní soutěže, poháry, ale také kulturní program na výroční valnou hromadu sboru a v srpnu pravidelně jezdí na týdenní tábor.

Činnost dobrovolných hasičů je pestrá. „Každoročně pořádáme spoustu kulturních akcí, například hasičský ples, skiples, zábavu pod širým nebem, zájezd, oslavu Dne matek, jarní a podzimní výšlap nebo výjezd po okolí a Posvícenské honění kohouta,“ vypočítává akce Ladislav Sýkora. Kunčičtí hasiči také v zimě zajišťují chod lyžařského vleku. Letos navázali partnerství s polskými hasiči z města Niemcza a Gibowa. „Navzájem se navštěvujeme na soutěžích, které pořádáme. Již druhý rok trvá podobná spolupráce také s hasiči z německého Willmersdorf–Stöbritz,“ uzavřel starosta sboru.

DANA POKORNÁ