Sami pak budete moci prostřednictvím novin i webových stránek hlasovat o počinu roku. V devátém dílu představuje Orlický deník Sbor dobrovolných hasičů Běstovice.
Na to, proč se Petr Kopsa, velitel běstovického sboru i celého okrsku číslo šestnáct, rozhodl přidat k hasičům, je podle něj jednoduchá odpověď. „Můj otec, matka i děda působili ve sboru, takže jsem se s nimi účastnil většiny akcí,“ vypráví. Hasičský sbor byl podle něj jediná organizace v obci a pořádal všechny kulturní, společenské a sportovní akce. Vstoupil do něj roku 1986 do družstva mladých hasičů. „Dali jsme dohromady skupinu kamarádů a trénovali na závody. Všechny nás to začalo bavit už proto, že jsme si užili spoustu legrace. Naše výsledky nebyly zrovna dobré, ale to nás vůbec netrápilo,“ popisuje začátky svého působení.

Práci s dětmi se běstovičtí hasiči věnují s pauzami od roku 1960. Ty svým dospělým kolegům udělaly radost například před šesti lety, kdy se tehdejšímu družstvu mladších žáků podařilo vyhrát dvoudenní závody ve Svatém Jiří. Družstva dorostu, mladších i starších žáků reprezentují sbor i v celorepublikovém kole Plamenu. „Naše největší úspěchy jsou druhé místo mladších žáků z Dolní Čermné šest let zpátky a letošní třetí místo z Mladkova. Tamtéž pak skončili třetí starší žáci před čtyřmi lety a ve stejném roce vyhrál svoji kategorii ve Vysokém Mýtě běstovický dorost,“ vyjmenovává velitel sboru.

Družstva dospělých závodí za Běstovice ve všech kategoriích. Na poslední okrskové soutěži tak sbor reprezentovala jak tři mužstva, tak stejný počet ženských družstev. Putovní pohár obce Janovičky se běstovickým hasičkám podařilo získat po třech vítězstvích v letech 2004 až 2006.
Současnou členskou základnu sboru tvoří jednadvacet hasiček, pětačtyřicet hasičů a pětatřicet hasičů mladých. Pod sborem funguje i jedenáctičlenná zásahová jednotka, která je zařazená v kategorii JPO V. Její členové likvidují většinou požáry a následky povodní, když je to potřeba. Zúčastňují se i námětových cvičení. Každý rok pak běstovický sbor jedno námětové cvičení pořádá.

Dalšími akcemi, které sbor organizuje, je třeba zabíjačka, sběr starého železa, pálení čarodějnic, oslavy sv. Floriána, taneční zábava nebo „čertování“. Letos si pak běstovičtí hasiči a hasičky uspořádali oslavu stotřicátého výročí vzniku.
Když byl jejich sbor 19. října 1879 založen, vstoupilo do jeho řad šestadvacet členů. O osm let později mohli obyvatelé obce jejich činnost ocenit při vypuknutí požáru, který zlikvidoval osm stavení. Kronika sboru uvádí, že hasičům se tehdy podařilo hájit a uhasit dvě stavení. Že to tehdy nebylo snadné, napovídá fakt, že bylo během zásahu nutné přejet k druhému rybníku, protože vodu z prvního hasiči všechnu spotřebovali.
Jako u jiných sborů, i činnost běstovických hasičů poznamenala období světových válek. Při mobilizaci na první z nich odešlo do války třiadvacet členů a činnost sboru byla zcela přerušena. Během druhé světové války pak ztratili běstovičtí hasiči sedm svých členů.

LADA KLIMOVOVÁ