Poznáte jejich aktivity i významné počiny, které se jejich záslužné práce týkají. Sami pak budete moci prostřednictvím novin i webových stránek hlasovat o počinu roku. V osmnáctém dílu představuje Orlický deník SDH Choceň.

V Chocni byla nejdříve v roce 1869 založena „Tělocvičná a hasičská jednota Sokol“, samostatný hasičský sbor pak vznikl v roce 1878. Členskou základnu v současné době tvoří 62 mužů, 28 žen a 23 mladých hasičů. Zásahová jednotka patří do kategorie JPO II a má 26 členů. „Do této jednotky jsou zařazeny i dvě osoby, které vykonávají službu jako svoje zaměstnání. Jedná se o velitele a strojníka,“ upřesnil starosta sboru František Kubík. Na výzvu operačního střediska HZS za loňský rok jednotka vyjela celkem 127krát, mimo jiné k jednatřiceti požárům, osmadvaceti dopravním nehodám a sedmkrát likvidovala následky větrné smršti. „K nejzávažnějším zásahům ve zmíněném roce patřila likvidace následků orkánu Emma, v Chocni bylo poškozeno dvacet střech, řada stromů v městských parcích a ve správě Městských lesů,“ podotkl František Kubík. „Pokud se podíváme do minulosti, tak to byl požár sokolovny v roce 1994, povodně v roce 1997 a likvidace ptačí chřipky v naší oblasti v roce 2007.“ Ve statistikách za loňský rok figuruje také 81 výjezdů za prací různého charakteru, které jsou hrazeny podle sazebníku schváleného radou města (například odtahy nepojízdných vozidel nebo otevírání bytů).

V krásném prostředí choceňských Pelin zdejší sbor už mnohokrát uspořádal okresní vyhodnocení hry Plamen, celoroční soutěže mladých hasičů. Sbor také od roku 1999 pořádá soutěž pro mladé hasiče v netradičním požárním útoku. V posledních letech má název Memoriál Františka Kalouse na počest dlouholetého vedoucího mládeže a dorostu, který zemřel v roce 2003. A co patří k největším sportovním úspěchům členů SDH? „Naše družstvo dorostenek v roce 1982 v celoroční činnosti skončilo v rámci okresu na prvním místě, v krajském kole první místo obhájilo a postoupilo do celostátního kola. V současné době se daří také našim mladým hasičům, v roce 2008 se stali vítězi okresního vyhodnocení soutěže Plamen a letos tento post obhájili,“ může se pochlubit starosta sboru.

O novém hasičském domě Choceňští snili už za první republiky, dočkali se před patnácti lety. „V roce 1994 došlo, po mnoha jednáních a za velkého pochopení zastupitelstva a rady města, k položení základního kamene nové zbrojnice, a to téměř v místech, kde se počítalo s výstavbou v roce 1928,“ podotýká František Kubík. Do užívání byla stavba předána 12. listopadu 1996. Při rozsáhlých povodních v roce 1997 zbrojnice posloužila jako centrum krizového štábu, i když dole v garážích bylo půl metru vody.

Mezi svou výjezdovou technikou má sbor i rarity: ruční čtyřkolovou zápřahovou stříkačku kočárového typu od firmy Stratílek z roku 1917 (po celkové rekonstrukci a plně funkční) a historické vozidlo DVS 8 na podvozku Praga RN z roku 1954 (opět po renovaci a provozuschopné). Starosta sboru vlastní také hasičské vozidlo Trabant-speciál, se kterým se zúčastnil výstavy hasičských vozidel Pyrocar 2007 v Přibyslavi.
Už z dob minulých mají hasiči ve městě dobrou pozici. Kromě svého poslání chránit život a majetek bližních se podílí také na společenském životě, ať už jako pořadatelé hasičských plesů, nebo oslav svátku patrona hasičů svatého Floriána. Městu také pomáhají s pořádáním různých oslav.

DANA POKORNÁ