Poznáte jejich aktivity i významné počiny, které se jejich záslužné práce týkají. Sami pak budete moci prostřednictvím novin i webových stránek hlasovat o počinu roku…

Ve druhém dílu seriálu „Lidé svatého Floriána“ představujeme dobrovolné hasiče ze Sloupnice. V obci odedávna působí hned dva samostatné sbory. Vládne mezi nimi zdravá rivalita, ale dokáží i spolupracovat, například při výchově sloupenského hasičského „potěru“. Včera jsme vás v rámci projektu U vás na návštěvě seznámili s historií sboru, dnes pokračujeme o současnosti.

„Dolňáci“

„Dolnosloupenský sbor má v současné době dvaapadesát aktivních členů a deset čestných členů starších sedmdesáti let. Ve sboru jsou také ženy, máme i hasičské manželské páry, vychováváme dorost. Členská základna je poměrně rozsáhlá a stabilní,“ představila stručně sbor v Dolní Sloupnici jeho jednatelka Drahomíra Sokolová. Právě na práci s dětmi a mládeží jsou oba sloupenské sbory hrdé. Pokud jde o děti, jde rivalita stranou, sbory naopak spolupracují, v Horní Sloupnici se vychovávají žáci, v Dolní potom dorost.

Další články o dobrovolných hasičích naleznete ZDE

Hasiči v Dolní Sloupnici působí v hasičárně, kterou si před šestnácti lety přestavěli a otevřeli. Do své výbavy by rádi sehnali plovoucí čerpadlo a elektrocentrálu. Stejně jako „horňáci“ se významně podílejí na kulturním a společenském životu obce. Jejich akce, jako je pálení čarodějnic, letní setkání nebo velké prázdninové loučení, se staly tak populárními, že u hasičárny postavili přístřešek pro sto lidí. Velkou devizou sboru je travnatý areál s asfaltovým hřištěm, který patří mezi nejlepší v okrsku, proto často hostí okrskové soutěže. A to i jednu netradiční, která je zároveň „počinem“ sboru.

„Horňáci“

„Sbor v Horní Sloupnici má sedmasedmdesát členů a asi dvě desítky dětí. Máme družstvo starších žáků, ke kterým od září přibudou mladší žáci,“ zdůrazňuje Jaroslav Novák st. a potvrzuje tak fakt, že na práci s dětmi záleží oběma sborům. „Oproti Dolní Sloupnici máme výjezdové družstvo,“ říká Novák a pokračuje: „To má asi dvacet členů, vybavené je cisternou, dýchacími přístroji, zásahovými obleky a ze speciální výbavy třeba plovoucím čerpadlem.“

Sbor se může pyšnit také tím, že má ve svých řadách „železné“ hasiče, dvojčata Mikuleckých se pravidelně umisťují mezi prvními v soutěži nejtvrdší hasič přežívá.
Hornosloupenský sbor má i další specifikum. Už léta je v obci spjat s ochotnickým divadlem. „Tady se kdysi v minulosti hrálo divadlo, vždycky nějaký soused řekl, že se bude hrát, tak se nacvičilo divadlo a hrálo se na zahradě,“ vzpomíná Jaroslav Novák. „Potom se jednou hrálo tady u hasičárny jenom s jevištěm. Pořídíli jsme maringotku, potom další boudu a vytvořili ´souboudí´. A právě tehdy vznikla myšlenka něco tady vybudovat,“ vzpomíná Novák na zrod myšlenky postavit si vlastní divadlo. Stavba přírodního amfiteátru je bezesporu „počinem“ sboru.