Galerie: Z historie choceňských hospod: Hostinec na Záměstí dnes už nenavštívíte

Hostinec naproti kostelu. Původně U Příhodů, konec 70. let 20. století, U Kyšperků 1937 Hostinec U Příhodů, č.p, 146, rok 1917 Kresba MUDr. Vincence Tomka původního hostince U Příhodů