Pokračovací škola pro holiče, kadeřníky a vlásenkáře v roce 1933. Čtvrtý sedící zleva je holič František Hlaváček, pátý učitel Antonín Hrdina, vedle učitel Antonín Kunst.

Zdroj: archiv Martina Šebely

Třída švadlen v pokračovací škole v roce 1935. Uprostřed učitel Antonín Hrdina, od něho nalevo učitelka Marie Celbová, pozdější manželka řezníka Karla Laška.

Zdroj: Stanislav Špindler

Třída truhlářů v pokračovací škole. Druhý sedící zleva je opět učitel Antonín Hrdina, třetí učitel Zámečník.

Třída truhlářů v pokračovací škole. Druhý sedící zleva je opět učitel Antonín Hrdina, třetí učitel Zámečník.

Zdroj: archiv Martina Šebely

A opět pokračovací škola švadlen. Sedící třetí zprava je Alois Sobotka, majitel dámského krejčovství v Hýblově ulici.

Zdroj: archiv Martina Šebely

Na Habrmanově škole práce získávali potřebné znalosti a dovednosti také učni zdejších potravinářských obchodů . Na snímku jejich učňovská „modelová“ prodejna.

Zdroj: archiv Martina Šebely

NEJNOVĚJŠÍ VIDEO Z REGIONU
Vadim Petrov
DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Zdroj: Deník