Galerie: Kulturní dům ve Verměřovicích prochází postupnou opravou