Galerie: Klášter Vyšší Brod a Vok I. z Rožmberka

Klášter Vyšší Brod kolem roku 1870, fotografie Franze Polaka Podoba cisterciáckého Kláštera Vyšší Brod, jak asi vypadal v 15. století, detail z portrétu Petra Voka z Rožmberku z roku 1759 (Antonín Cechnerː Soupis památek historických a uměleckých Politický okres Kaplický, 1921) Vok I. z Rožmberka na rytině Josefa Vojtěcha Hellicha podle gotického originálu Pečeť Voka I. z Rožmberka Klášter Vyšší Brod na současném snímku Opatství Kláštera Vyšší Brod na leteckém snímku