Galerie: Fyzické vstupní cesty k policii

Minimum kliků nutných pro uznání způsobilosti je 18. Fyzické vstupní testy k policii v Pardubickém kraji. Fyzické vstupní testy k policii v Pardubicích. V Pardubickém kraji momentálně chybí 25 policistů. Kliky musí být až na zem, když gumová hračka nepískne, instruktor pokus neuzná. Uchazeči musí v testu ve čtyřech disciplínách získat alespoň třicet šest bodů. Minimum z každé disciplíny jsou body čtyři. Člunkový běh na deset metrů. I zde je časový limit a čím rychlejší čas, tím více bodů. Fyzické vstupní testy k policii v Pardubicích. Finální disciplína. Běh na jeden kilometr v časovém limitu 5:15 minut. A čím rychleji, tím více bodů pochopitelně.