René Živný, předseda Výkonného výboru KFS Pardubice:

„V roce 2023 jsme poprvé uspořádali vyvrcholení pohárových soutěží mužů a starších žáků v ligové CFIG Aréně v Pardubicích. Myslím, že se to po všech stránkách vydařilo, celá akce měla důstojný průběh a v roce 2024 se finalisté sejdou v červnu opět na stejném místě."

„Na základě zjištění Odvolací a revizní komise PKFS a za součinnosti Revizní komise FAČR jsme podali trestní oznámení na bývalé vedení svazu s podezřením na nehospodárné zacházení s finančními prostředky. Policie České republiky toto oznámení nakonec odložila. Toto rozhodnutí mi nepřísluší komentovat, mohu ho pouze vzít na vědomí."

„Uvnitř krajského fotbalového svazu jsme nastavili přísná pravidla, co se týče hospodaření. Jakýkoli výdaj přesahující částku 20 tisíc korun musí schválit výkonný výbor. Daří se nám posouvat finance směrem do hnutí, a to klubům i okresním svazům. Mimo jiné jsme každému ze čtyř OFS mohli poskytnout na činnost 150 tisíc korun. Výrazně se posunul i servis pro mládežnické výběry."

„Při svých účastech na okresních valných hromadách jsem viděl, že mezi kluby velmi výrazně rezonuje otázka úhrady nákladů na rozhodčí a delegáty z prostředků FAČR. Jsem přesvědčen, že ve stávající formě bude tento model fungovat i do budoucna, je však nutno si současně uvědomit, že to jen v loňském roce vyšlo FAČR na 150 milionů korun, což je skutečně vysoká částka a značná část rozpočtu FAČR."

„Náklady a výnosy KFS se v roce 2023 pohybovaly okolo čtyř milionů korun. Hlavní příjmy jsou z prostředků FAČR, Pardubického kraje a řízení našich soutěží, tedy startovného, pokut a poplatků. Výdaje máme především na mládežnické výběry, podporu OFS a materiální pomoc klubům, mimo jiné jsme všem klubům hrajícím krajské a okresní soutěže pořídili lékárničky. Pro letošek plánujeme hospodaření v obdobných číslech. Chtěl bych vyzvat kluby, aby samy řekly, co by ocenily, s čím by jim mohl být krajský svaz nápomocen, a budeme hledat cesty, jak to realizovat."

Jindřich Novotný, předseda Komise mládeže KFS Pardubice:

„Za rok 2023 jsme zajišťovali celkem 135 akcí, ať se týkaly výběrů, školení a dalších projektů. Byl to rok, kdy mladí fotbalisté z našeho kraje dosáhli historických sportovních úspěchů, jakými jsou vítězství družstva U15 na Kouba Cupu a prvenství týmu U17 na celostátním finále Poháru Josefa Šurala. Uspěli jsme rovněž jako pořadatelé, ve spolupráci s kluby jsme organizovali republikové finále Memoriálu Vladimíra Betky a finále mezikrajské soutěže U14. Ve své rozsáhlé činnosti pokračovali GTM trenéři kraje i okresů, kteří jsou k dispozici pro všechny naše kluby. Myslím si, že nikdy v minulosti se pro fotbal mládeže v Pardubickém kraji nedělalo tolik jako nyní."

Miroslav Švihálek, předseda Sportovně-technické komise KFS Pardubice:

„Fotbalová asociace ke konci minulého roku ukončila smlouvu se společnosti TV COM, takže na této platformě se nadále nebudou živě vysílat zápasy krajského přeboru. Nicméně povinnost klubů natáčet domácí mistrovská utkání trvá, do zahájení jarní části sezony upřesníme, jak a kam se budou záznamy nahrávat či zasílat."

„Termínová listina: Zejména v závěrečných kolech nebude STK schvalovat dohody klubů na změnách termínů potvrzené na poslední chvíli. Některé dohody také nebude možné schválit, pokud budou naplněny kapacity, co se týče možnosti obsazení rozhodčích. Dále chci připomenout, že STK má možnost nařídit v posledních dvou kolech jednotné termíny vybraných utkání v zájmu zajištění regulérního průběhu soutěže, což se loni setkalo i s kritikou a nepochopením, ovšem STK na to má podle Soutěžního řádu a Rozpisu mistrovských soutěží právo."

„Pro zajímavost, STK udělila v podzimní části soutěžního ročníku 2023/2024 pokuty za nedostatky v zápisech o utkání v celkové výši 6500 korun a dalších 22 tisíc za nedodržení ustanovení o soupisce a povinném počtu odehraných minut. Dále udělila třem klubům, konkrétně Libišanům, Zámrsku a Semanínu, kompenzační poplatky za chybějící družstvo mládeže."