V 70. letech pracoval v tehdejším Východočeském krajském fotbalovém svazu v metodickém úseku, na Královéhradecku, Pardubicku a Ústeckoorlicku vedl nespočet školení rozhodčích. Rád vzpomínal na kamarády a spolupracovníky z komise rozhodčích v Hradci Králové Karla Grulicha, který byl rovněž prvoligovým rozhodčím, Jaroslava Pavla či Michala Kuzmu. V letech 1978 až 1985 působil jako technický instruktor republikového fotbalového svazu. Za svoji činnost obdržel řadu ocenění a v roce 2006 převzal v Praze prestižní plaketu dr. Václava Jíry. Na milovaný fotbal myslel do posledních svých dnů.

Poslední rozloučení se koná v úterý 16. října 2018 v 11 hodin v zámecké smuteční síni v Chocni. Čest jeho památce.   (ld)