Po Josefu Kořínkovi, Vladimíru Janatovi a Michalu Blaschkemu má Pardubický krajský fotbalový svaz svého v pořadí čtvrtého předsedu.

Delegáti řádné volební valné hromady, která se konala v Žichlínku na Ústeckoorlicku, se vyslovili jednohlasně.

René Živný byl jediným kandidátem do nejvyšší svazové funkce a ve veřejném hlasování pro něho zvedlo ruku 39 delegátů, tedy všichni, kteří se prezentovali.

Členy Výkonného výboru PKFS za komoru okresních svazů se stali jejich předsedové, tedy Aleš Meloun za Chrudimsko, Roman Žďárský za Ústeckoorlicko a Jindřich Novotný za Svitavsko. Také jejich volba byla jednomyslná, pouze sami kandidáti se zdrželi hlasování.

V komoře klubů se konala tajná volba, z pěti uchazečů byli hned v prvním kole zvoleni nadpoloviční většinou hlasů Pavel Brandejs (17 hlasů), Kamil Schmeiser (17) a Miroslav Švihálek (18).

Rovněž v tajném hlasování se v souladu se stanovami volili členové Odvolací a revizní komise PKFS, jimiž se stali Jiří Hrabčuk (36), Antonín Kadlec (35), Karel Čupr (37), Eduard Kraus (37) a Jaroslav Gála (38).

Na průběh valné hromady dohlíželi ředitel Legislativně-právního oddělení FAČR Jan Lego a notář.

Mandát všech zvolených členů VV a ORK potrvá do roku 2025.

„Mým hlavním záměrem je komunikativnost a dobrá informovanost po ose krajský svaz – okresní svazy – kluby. V mé představě má svaz fungovat v první řadě coby servisní organizace pro kluby,“ uvedl nový šéf krajského fotbalu.

„Naším posláním je řízení soutěží, nikoli nesmyslná nařízení o jednotných míčích a podobně. Pokud bychom něco dělali jednotně, tak vždy po jednání a dohodě s kluby, aby jim to vyhovovalo,“ slibuje René Živný. „Mimo jiné otevřeme i debatu o kopání penalt při nerozhodném výsledku utkání. Dalších námětů mám celou řadu,“ dodal.

„Děkuji delegátům za důvěru a v tuto chvíli především doufám, že se nám po nešťastné covidové době vrátí na hřiště co nejvíce fotbalistů, hlavně dětí, abychom měli s kým kopat. Já i celý výkonný výbor jsme připraveni na náměty ze strany klubů, budeme o nich uvažovat a jednat, abychom krajský fotbal posouvali kupředu,“ pronesl po svém zvolení René Živný.