Posunout se od tradičního modelu, kde se energetika soustředí v rukou velkých energetických společností, směrem k decentralizovaným a místním zdrojům energie. Sdílení elektřiny a její lokální výroba a spotřeba. A ve výsledku úspora. To je myšlenka komunitní energetiky. „Umožní snížit naše výdaje za energie a posílit také energetickou nezávislost každého z nás,“ řekl už dříve ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Deník navštívil první občanskou větrnou elektrárnu v moravském Rozstání. Podívejte se:

Novela je podle vlády zároveň reakcí na turbulentní situaci na trhu s energiemi. Slibuje si od ní, že sníží závislost na fosilních palivech, naopak zvýší energetickou soběstačnost komunit a omezí emise skleníkových plynů. „Jedním z přínosů je výroba elektřiny v místě spotřeby, čímž se zkrátí vzdálenost od zdroje elektřiny ke koncovým zákazníkům,“ uvedl Matouš Pchálek z advokátní kanceláře endors, která navrhované změny prostudovala.

Vzniknou energetická společenství. Půjde o právnické osoby, družstva nebo spolky, jejichž účelem bude společná výroba energie například solárními nebo větrnými elektrárnami a její následné sdílení mezi členy. Půjde například o sdílení energie mezi domácnostmi nebo různými komunitami, jako jsou obce, školy, úřady nebo podniky.

V návrhu je dočasné omezení rozsahu a regionální působnosti společenství na tisíc odběrných míst a maximálně tři sousedící obce s rozšířenou působností.

close Seriál Deníku Komunitní energetika info Zdroj: Deník zoom_in Seriál Deníku Komunitní energetika Sdílení elektřiny v Česku už dala vláda zelenou, podle plánu bude reálné v příštím roce. Komunitní energetika přinese velkou změnu pro domácnosti, instituce i obce. Výsledkem mají být nižší výdaje za energie a zvýšení energetické nezávislosti. Jednotlivé díly nového seriálu Deníku najdete na www.denik.cz.

Boj o finální znění novely

I když se klíčová změna v oblasti energetiky blíží, tahanice o finální podobu novely neskončily.

„Zákon letos v červnu schválila vláda v mírně poupravené podobě, která nebyla podrobena předchozí veřejné diskuzi a která by v praxi mohla projevit určité praktické nedostatky. Především se jedná o v současném návrhu obsažené omezení výkonu hlasovacích práv každého člena energetického společenství na nejvýše desetinový podíl. Na jednu stranu jde o určitý pokus o demokratizaci a zajištění rovnosti všech jejich členů, na stranu druhou může být takový systém příliš svazující pro investory a obce, a výrazně tak může omezit jejich zájem na zakládání nebo participaci v energetických společenstvích,“ komentoval Pchálek z endors.

Energetický regulační úřad (ERÚ) navrhuje, aby v příštím roce vzrostla regulovaná část ceny elektřiny o 71 procent. Deník přináší odpovědi na hlavní související otázky:

Právě obce totiž mají hrát v komunitní energetice výraznou roli. Jejich podpora výstavby energetických zařízení bude podle odborníků podstatná.

Návrh novely pod označením Lex OZE II zatím prošel ve sněmovně prvním čtením. Před pár dny jej projednali členové hospodářského výboru. Odsouhlasili například pozměňovací návrh, díky němuž by se členy energetických společenství mohly stát také příspěvkové organizace měst a obcí jako školy nebo sportovní zařízení.

Legislativní proces bedlivě sleduje i Hnutí Duha, které bojuje za obnovitelné zdroje. „Možnost sdílení energie se zase o kousek přiblížila. Některé návrhy, podpořené na hospodářském výboru, ho dále usnadní, jiné potřebné změny bohužel neprošly. Mezi pozměňovací návrhy naopak velké energetické firmy vpašovaly nenápadnou změnu Energetického datového centra, která jim umožní zdržet začátek sdílení i o několik let,“ tvrdí vedoucí energetického programu Hnutí Duha Jiří Koželouh.

Elektroenergetické datové centrum má kontrolovat výrobu a spotřebu elektřiny v nově vzniklých odběrných a výrobních místech. Zákon předpokládá jeho plnou funkčnost až v roce 2026, přestože se sdílením energií se počítá v omezené míře už od začátku účinnosti zákona v roce 2024.

Je však otázkou, jestli zákonodárci novelu do konce roku vůbec stihnou schválit. „Z pozměňovacích návrhů je patrné, že to může ještě chvíli trvat,“ konstatoval právník Pchálek s tím, že Česko má v energetické oblasti už nyní prodlevu v zavádění evropské legislativy.

Komunitní energetika

- Koncept, který dává možnost místním komunitám a občanům samostatně vyrábět, skladovat a distribuovat energii.

- Tři výhody podle zastánců: využití přebytků přebytků energie vyrobené z obnovitelných zdrojů (k těm patří sluneční záření, vítr, pohyb vody a geotermální teplo); vlastní levněji vyrobenou energii má být možné sdílet mezi domácnostmi, institucemi či obcemi; snížení účtů za energie.

- Je součástí novely energetického zákona, kterou letos schválila vláda. Nyní prochází legislativním procesem ve sněmovně. Plán nabytí účinnosti novely je 1. ledna 2024 s tím, že některá ustanovení o sdílení komunitní energie mezi energetickými společenstvími mají mít odloženou účinnost na 1. července 2024.