Vyšší rychlostí

Součástí programu „Dne s Deníkem“ byla debata s místostarostou města Františkem Jiraským o provozu na průtahu silnice první třídy číslo 35.

Místostarosty jsme se vyptávali, jaký je nyní stav v souvislosti s uvažovaným obchvatem komunikace I/35 od Zámrsku k Hrušové, zda má město k dispozici „páky“ k ovlivnění provozu na „pětatřicítce“, jaká je bezpečnost chodců na I/35. František Jiraský vysvětlil, že město nemůže zatím ovlivnit „pětatřicítku“, jež patří státu: „Příprava obchvatu je utlumena kvůli rozhodnutí Pardubického kraje o jižní trase rychlostní komunikace R 35“. Pokud se týká podchodů, místostarosta po nich nezaznamenal poptávku. Jejich zřízení by však nebylo na městu, ale na Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Dále se hovořilo o zařízení měřícím rychlost vozidel při vjezdu do města. To prý má jako novinka „dětské nemoci“, ale již zaznamenalo od ledna asi 1200 přestupků. Největší rychlost byla změřena na 160 kilometrů. František Jiraský připomněl při té příležitosti usnesení rady města, že je jedno, kudy „pětatřicítka“ půjde, zda v jižní variantě u Mýta, nebo „severem“ za městem, hlavně aby to bylo rychle. „Ale trvá to už dlouho,“ glosoval bolavé téma poznámkou jeden přihlížející. Hovořilo se i o budování kluziště, do něhož se město bez finančních prostředků z Evropské unie nepustí. Náklady na první etapu stavby by dosáhly několika desítek milionů korun.