Hlavním tématem projektu je téma ekologické, a to tvorba a recyklace odpadu v domácnosti, ve škole, ale i ve městě. V přípravném období sbírali žáci data o tom, jak sami separují jednotlivé druhy materiálů (papír, plast, kov a bioodpad). Dále proběhly ještě různé přednášky k tomuto tématu, navštívili jsme místní kompostárnu a skládku TKO v Třebovicích.

Poté byli žáci 8. ročníku rozděleni na dvě poloviny a vydali se postupně na týdenní exkurzi do slovenského Svitu. Zde nám byla partnerem místní ZŠ Mierová, která už s podobnými projekty zkušenosti měla. Každé dopoledne jsme pracovali ve škole ve skupinách na různých aktivitách – analýza nasbíraných dat o třídění odpadu, tvorba recyklačního kvízu a plakátu, výroba mýdel a recyklovaného papíru a „šití“ módních doplňků z již použitého oblečení. Poslední den byly všechny výtvory a výrobky prezentovány.

Ve volném čase jsme měli možnost navštívit město Poprad, zábavní centrum Tricklandia ve Starém Smokovci a v neposlední řadě jsme mohli poznat krásy místní přírody na Popradském a Štrbském plese.

Oba běhy proběhly bez sebemenších komplikací. Velký podíl na tom měl kolektiv učitelů a jejich žáků z partnerské školy. Dále výborné ubytování a strava, jak ve škole, tak na hotelu. A vůbec vstřícnost všech, s kterými jsme přišli do kontaktu. Třešničkou na dortu bylo to, že žáci měli vše hrazeno z programu Evropské unie Erasmus+.

Mgr. Daniel Peroutka, učitel ZŠ Habrmanova, Česká Třebová