Tentokrát nás putování za pověstmi zavede po okolí našeho města. Sedněte na KOLO nebo obujte pevné BOTY a vzhůru s námi! Cestu by si zajisté vychutnal i průkopník cyklistiky JOSEF KOHOUT. Představte si, že v roce 1890 ujel se svým bratrem na dřevěném kole vzdálenost z Prahy do Vídně! Náš výlet nebude tak fyzicky náročný a jako bonus se ještě dozvíte něco z pověstí okolních vesnic.

Vydáme se směrem na Oldřichovice, kde nás čeká pověst první.

1. O bludičkách

Na oldřichovických močálovitých lukách se z večera rojívalo spoustu světýlek a bludiček. Jednoho obyvatele tato světélka vytrestala. Z večera se vracel domů a najednou se před ním zjevilo světélko, myslel si, že je to stavení, a tak se k němu vydal. Ejhle! Světélko se

pořád vzdalovalo a on se dostal do mokřiny. Klekl a nadával, motal se pořád tam a sem a už počítal s jistou smrtí. Náhle světélko zmizelo a on byl zachráněn. Nepojedeme daleko, přesuneme se do obce Černovír

2. O čertově brázdě

Černovírský potok vzniká spojením potůčků vyvěrajících ze dvou studánek Jiřelovy a Kolomaznice. Potok protéká údolím, jež lid pojmenoval „ČERTOVA BRÁZDA“, protože prý ji vyoral sv. Prokop se zapřaženým čertem. Na dolním konci rokle stával veliký

kámen, to byl prý pluh, do něhož byl čert zapřažen. Šlápněte do pedálu a přesuňte se o pár kilometrů dál. Směrem ke Strážnému, odkud můžete buď pěšky, nebo na kole sjet k Horákově kapli.

3. O Horákově kapli

Jistý Bernard Dušek, kterému se přezdívalo „Horák“ onemocněl a přislíbil Panně Marii, že postaví kapli, když se uzdraví. Opravdu se uzdravil, ale nechtělo se mu tolik utrácet, a proto nechal postavit pouze sochu, kterou dodnes můžete vidět u pramene. Horák znovu onemocněl a zdál se mu sen, že mu Panenka Marie hrozí. Lekl se, odprosil ji a ujistil, že splní, co slíbil. Skutečně ji roku 1866 postavil a my na toto místo dnes můžeme chodit pro vynikající vodu nebo se na chvíli v klidu usadit a rozmýšlet. Po krátkém osvěžení vyrazíme směr Knapovec.

4. O Hladném vrchu

Havíři neboli Knappen, po nichž má vesnice jméno, postavili na kopci malou kapličku. Ta se jednou v neděli o mši propadla do země. O týden později zde byly z nitra země slyšeti zpěvy propadlých. Pak zřejmě zemřeli hlady, proto se kopci přezdívá „Hladný“. Havíři se pak rozhodli, že si postaví na stejném místě nový kostelík. Stala se podivná věc. Materiál, který si ke stavbě navozili, se do rána ocitl u dnešního hřbitova. Opakovalo se to třikrát za sebou. Havíři usoudili, že nějaká vyšší moc chce, aby kostel stál na tomto místě. Z tohoto kostelíka je dnes hřbitovní kaple. U kostela sv. Petra a Pavla v Knapovci se můžete pokochat krásným výhledem do okolí a abyste netrpěli jako havíři, dejte si něco malého na zub a vyrazte opět směr Ústí. Odhadem jste ujeli, či ušli 20–25 km, záleží, kudy se Vaše cesty přesně ubíraly.

Městské muzeum Ústí nad Orlicí