Maškarní ples pod názvem „Ze života hmyzu" se konal 18. března 2015 pro celý areál domova. Kdo jen trochu mohl, zatancoval si při hudbě Josefa Šedy a Vaška Javůrka. Účast byla velká, nikdo si nenechal tento ples uniknout. Mužská část obyvatel překvapila úrovní společenského oblečení. Výchova z manželství je v závěru někde vidět.

Kuchyň připravila občerstvení. Největší úspěch s maskou měl „Ferda" Čáslavka, který skutečně zvládá práci všeho druhu. V samém závěru plesu se vrátil z Prahy motýl „Emanuel" Vojvodík, ředitel DD. Všem maskám to opravdu slušelo. 

Bohuše Hácová