„Oslavu a velkolepou včelařskou výstavu v Kunvaldě zahájila významná osobnost naší kulturní scény, paní Chantal Poullain. Včelařská tématika tuto známou herečku a zpěvačku velmi oslovila a potěšila. V den výstavy včelaři uspořádali koncert jejích francouzských šansonů,“ uvedla organizátorka Iva Bémová.

Místopředseda kunvaldských včelařů Jiří Jindra nashromáždil historické materiály: „Pokrokoví včelaři založili spolek 18. listopadu, léta páně 1894. Doslovným unikátem jsou vystavované dokumenty, dochované originály zřizovacích listin. Veškerá spolková činnost a používání státního znaku musela být povolena a úředně stvrzena královským místodržitelstvím v Praze.“

Samotná výstava prezentuje průřez včelařskou profesí od začátku spolku. Vystavené kláty, zapůjčené z kláštera v Hostinném, byly dokonce ještě starší než samotný spolek. V expozici, pojaté jako celý včelařský rok v domácnosti a zahradě, se vystavovaly živé včely v prosklených úlech, mnoho různých druhů úlů, rojáčky, plemenáčky, medomety jak historické, tak i moderní. Výstavu doplnilo četné množství včelařského náčiní, včelařských výrobků i produktů. Je s podivem, jak rozsáhlý sortiment, mimo známého medu, se v této zdraví prospěšné profesi vyrábí.

„Součástí pětidenní akce byly i odborné včelařské přednášky a opakované ukázky apiterapie, což je léčení včelami a včelími produkty. Cílem přednášek bylo zvýšit povědomí i o jiných včelích produktech než je med, třeba o propolisu, mateří kašičce, perze nebo apidomku. Zájem lidí o apiterapii předčil naše očekávání,“ řekla organizátorka Monika Jindrová. Počet téměř 1500 návštěvníků jen dokládá zajímavost této bohulibé a prospěšné profese.

Přejeme kunvaldským včelařům pevné zdraví a každoročně zdravá včelstva s hojností dobrého medu.

Monika Jindrová