Po první výstavě pohlednic jsme tentokrát zvolily prezentaci krajiny prostřednictvím map. Kromě typů vegetace a typů krajiny se můžete seznámit s mapou ochrany vod nebo s přehledným barevně zobrazeným průměrným úhrnem srážek v České republice. Výstava je doplněna družicovou mapou světa a satelitními snímky Evropy a České republiky. Dále na výstavě naleznete několik barevných fotografií z výjezdů Katedry biologie a environmentálních studií Pedagogické fakulty UK v Praze.

Pro děti jsou připraveny zábavné úkoly v podobě zajímavé omalovánky, po jejichž splnění obdrží drobnou odměnu. Stačí si vyzvednout obálku ze zelené kapsičky umístěné u hlavního vchodu. Výstava vhodně doplnila další rozmanité akce k ochraně přírody a ke Dni Země. Z certifikátů udělených městu se také dozvíte, jak jsme na tom byli v roce 2020 v Žamberku s tříděním odpadů (bylo odevzdáno 32600 kg ke zpětnému odběru a recyklaci) a použitých baterií (bylo odloženo do sběrných nádob 389 kg, z toho bylo recyklací získáno 253 kovových druhotných surovin).

Výstavu si můžete zdarma prohlédnout zvenku v Kostelní ulici (po pravé straně směrem od kostela sv. Václava k náměstí) v kteroukoliv dobu do 10. května. Poté můžete zavítat přes náměstí na vycházku k řece na podměstí nebo až k soutoku Divoké Orlice a Rokytenky.

Přejeme příjemný zážitek dospělým i dětem a pěkné květnové dny v přírodě!

Vlaďka Šulcová a Kateřina Suchomelová