Tradiční regionální řemesla Orlických hor jsou tak v souladu s touto myšlenkou představována ve vazbě na přírodní zdroje. Expozice návštěvníka seznámí nejen s primárními surovinami potřebnými pro řemeslnou produkci, ale také s jejich lokálními ložisky. Z okolního prostředí do řemeslné výroby ovšem nevstupují pouze primární suroviny. Životní prostředí poskytuje také nutnou energii, ať již v podobě přímého využití síly živlů nebo nepřímo prostřednictvím paliva.

Tříkrálový koncert v kostele v Ústí nad Orlicí.
FOTO, VIDEO: Kostelem zněla Rybova Česká mše vánoční. Výtěžek putuje na charitu

Mimo činností směřujících k výrobě nejrůznějších užitných i uměleckých předmětů je pozornost zaměřena i na řemesla zajišťující produkci surovin a energie (jako je například uhlířství či popelářství). Informace jsou poskytovány nejen formou vlastních exponátů a popisků, ale také pomocí audiovizuálních průvodců. Zvídavější návštěvníci ocení přístup k interaktivní encyklopedii s množstvím doplňujících informací.

Součástí expozice je unikátní třípatrový model lesního biotopu. Ten obsahuje více než 50 preparátů živočichů, především ptáků. Pozitivní je také skutečnost, že ani jeden z těchto tvorů nezahynul záměrně za účelem jeho preparace. Návštěvník tak má možnost detailně si prohlédnout tvory, které normálně zahlédne pouze letmo.

Díky použití moderní audiovizuální techniky se návštěva expozice Přírodou za řemesly Orlických hor stává nevšedním zážitkem.

Reklama, přelom 19. a 20. století
Je libo šálek? Voňavá náhražka zrnkové kávy dobyla české kuchyně

U zrodu projektu Sýpka – muzeum Orlických hor stálo město Rokytnice v Orlických horách a Královéhradecký kraj. Hlavní myšlenkou bylo adaptovat bývalou sýpku z poloviny 19. století na muzejní expozici o Orlických horách, a zřídit tak blíže centra hor další z expozic Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.

Sýpka – muzeum Orlických hor